Notarieel archief

Nadere toegang op het notarieel archief van Udenhout.
Het betreft hier uitsluitend transporten, delingen en verkopingen van onroerend goed en incidenteel andersoortige akten maar allen van goederen en mensen in Udenhout.
Ik heb geen testamenten opgenomen tenzij ze bijzondere legaten bevatten die voor genealogisch en/of ander historisch onderzoek interessant kunnen zijn. Deze indexen bevatten ook geen openbare verkopingen van roerende goederen zoals schaarhout, bomen of inboedels van huizen.

Notaris Joan Andries van den Bosch (1803-1817):

Notaris Andries Jan van den Bosch (1818-1829):

De strekking van het onderzoek maakt regesten na 1829 nog niet nodig.

Reageren is niet mogelijk