Over Snoerman

De initiatiefnemers van deze site zijn John Boeren en Luud de Brouwer. Beiden hebben we genealogie en historisch onderzoek als hobby. Aangezien ons beider onderzoeksterrein zich uitstrekte over respectievelijk Loon op Zand en Udenhout, buurgemeenten in Noord-Brabant, was een link al snel gelegd. Uit onze bestanden bleek al snel dat er nogal wat verbanden waren tussen Loonse en Unentse families. Uitwisseling van gegevens leek een ideale manier om die gegevens nog waardevoller te maken. Daarbij kwam nog dat we er allebei aardigheid in hebben om bronnen toegankelijk te maken, aanvankelijk alleen voor eigen onderzoek. We waren het er al snel over eens dat we via internet (eigenlijk ook een hobby…) die gegevens op eenvoudige wijze aan anderen ter beschikking konden stellen. Dat heeft als bijkomend voordeel dat het onderzoek in en naar Loon op Zand en Udenhout een stimulans krijgt. Daar kunnen wij dan uiteraard ook weer van profiteren…

Om het geheel een professioneler karakter te geven hebben we er voor gekozen om een stichting op te richten. Daarvoor kwam een derde persoon in beeld: Berry Moonen. Hij was afkomstig uit Loon op Zand, woonde al een eeuwigheid in Udenhout en deed historisch onderzoek naar zijn familie en allerlei andere zaken die op Loon op Zand betrekking hebben. Kortom: een ideale partner om deel te gaan uitmaken van het bestuur van de Stichting Adriaen Snoerman Fonds. Helaas is Berry op 28 oktober 2004 overleden.
De stichtingsnaam is gevonden in de oudst bekende naamgever van de familie Snoeren waarnaar John Boeren al jarenlang onderzoek doet…. een Loonse familie die afkomstig is uit Udenhout. Hij vormt een hele mooie verbinding tussen deze twee plaatsen met een hele oude en uitermate boeiende geschiedenis.

Op deze pagina willen we de concrete uitwerking tonen van wat we zo netjes en officieel in de statuten als doelstellingen hebben omschreven. Een stichting oprichten en doelen formuleren is één. Het daadwerkelijk realiseren van die doelstellingen is de logische tweede stap. Tot op heden is ons voornaamste doel het beschikbaar stellen van zoveel mogelijk bronnen die het onderzoek naar het verleden van Loon op Zand en Udenhout vergemakkelijken. Deze website is daarvoor het middel.

Reageren is niet mogelijk