Udenhout: publicaties

Publicaties over de geschiedenis van Udenhout

De artikelen op deze pagina zijn voor het grootste deel afkomstig van de cd DE KLEINE MEIJERIJ, vlugschrift van de Heemkundekring. De verzamelde jaargangen 1 t/m 5 1946-2000.

Van latere jaargangen zijn de artikelen niet digitaal beschikbaar en daarom hier niet terug te vinden tenzij ze van mijn hand komen.

De Kleine Meijerij:

Jaargang 1 (1947):
Brabants Hoek in Udenhout – door F.W. Smulders
Cijnsheffing – door M.C. van Iersel
De vier hoeven van de Strijdhoef (Udenhout) – door F.W. Smulders

Jaargang 2 (1948-1949):
Leengoed op ’t Gommelaer – door F.W. Smulders
De St. Geertruijtstiende – door F. Smulders
Aanvulling betreffende het “Giersbergs Goed” – door Ferd. Smulders
Een boze pastoor – door Ferd. Smulders
De tiend van de St. Geertruidsabdij – door Ferd. Smulders
De kapel te Udenhout – door W. Mulder jr.

Jaargang 3 (1949-1950):
Oude Udenhoutse families – door Ferd. Smulders
Runsvoort of Runsel – door Ferd. Smulders
Udenhout’s raadhuis – door W. Mulder Jr.
De Rogpachten der Udenhoutse Kapel – door Ferd. Smulders
De St. Lambrechtskapel in Udenhout – door F.W. Smulders
De Herse-straat en het Herlebosch – door F.W. Smulders

Jaargang 4 (1950-1951):
De gemeijnt van Haaren (nogmaals) – door Ferd. Smulders
Oude Udenhoutse families – door Ferd. Smulders
Het kasteel de Strijdhoef te Udenhout (1) – door L. Le Mire
Het kasteel de Strijdhoef te Udenhout (2) – door L. Le Mire
De voorzanger en voorstander van Udenhout – door Ferd. Smulders
De klapperman te Udenhout – door W. Mulder
Udenhout – door Ferd. Smulders
Giersbergen (nogmaals) – door Ferd. Smulders
De Strijdhoeven – door Ferd. Smulders
Het cijnsboek van Mallois – door Ferd. Smulders
Nog iets over ’t leengoed Vosselaer – door Ferd. Smulders

Jaargang 5 (1951-1952):
Nog wat over Vosselaar – door Henri Donkers
Het Harense broek in Udenhout – door Ferd. Smulders
Het Helmondse broek in Udenhout – door Ferd. Smulders
Hoornmanketiend onder UdenhoutHoornmanketiend onder Udenhout – door M. van Iersel
Het leengoed het Klappend Schoor in Udenhout – door Ferd. Smulders

Jaargang 6 (1952-1953):
Twee hoeven op het Groot Laar – door F. Smulders
De hoeve Ter Vriesdonck in Udenhout – door Ferd. Smulders
De familie Ridder van Berkel – door Ferd. Smulders
De lenen van Vosselaar – door Ferd. Smulders
De schutterij St. Bastiaan in Udenhout – door Ferd. Smulders
Wilde Zwijnen – door Ferd. Smulders

Jaargang 7 (1953-1954):
De schuurkerken van Oisterwijk, Haaren en Udenhout – door Ferd. Smulders
Kwezels of klopjes – door Ferd. Smulders
De Udenhoutse kerk – door Ferd. Smulders
Een boek van Katharinenberg, Oisterwijk – door Ferd. Smulders
Wolvenjacht in Udenhout en Oisterwijk – door Ferd. Smulders
De gezworenen van Udenhout – door Ferd. Smulders
Soldaten in Udenhout in 1674 – door Ferd. Smulders
De lei-meesters in Udenhout en Berkel – door Ferd. Smulders
De Udenhoutse kapel – door Ferd. Smulders
Allerlei uit attestaties – door Ferd. Smulders
Op en langs onze wegen – door M.C. van Iersel

Jaargang 8 (1954-1955):
Jan van den Plassche – M.C. van Iersel
Udenhout en Berkel in hoger beroep – door Ferd. Smulders

Jaargang 9 (1955-1956):
Houtverkopingen – door Ferd. Smulders
Het huis “De Rode Leeuw” in Udenhout – door L. Brouwers
Udenhout – door (niet bekend)
Enode in Vucht (1) – door Ferd. Smulders
Uitgifte in erfpacht van enige kloosters en kloostergoederen ten jare 1728 – door H.D.
Sprokkels – door M.v.I(ersel).
Uit een oud aantekenboekje (over Udenhout) – door Redactie
De Strijdhoeven in Udenhout – door Ferd. Smulders
De hoeve van Jan Honyman in Udenhout (de Hemelrijkse hoeven) – door Ferd. Smulders
‘T Helmondsbroek in Udenhout – door Ferd. Smulders

Jaargang 10 (1956-1957):
De H.-Geesthoeven in Udenhout – door Ferd. Smulders
De Strijdhoeven in Udenhout – door Ferd. Smulders
De Volkarts-cijns in Udenhout – door Ferd. Smulders
De kreitemolen in Udenhout – door Ferd. Smulders
Naschrift bij de toponiemen van Udenhout – door Ferd. Smulders
Het oratorie van Udenhout – door Ferd. Smulders

Jaargang 11 (1957-1958):
De verpachting van de H. Geesthoeven te Udenhout bij Helvoirt – door Ferd. Smulders
De Tolberg te Udenhout – door Ferd. Smulders
Twee hoeven of ’t Groot Laar en ’t Hooghout – door Ferd. Smulders
De kreitemolen in Udenhout – door Ferd. Smulders
De Strijdhoeven te Udenhout – door Ferd. Smulders

Jaargang 12 (1958-1959):
’t Helmonds broek in Udenhout – door Ferd. Smulders
De familie Van den Loo – door Ferd. Smulders
H. Geesthoeven – door Ferd. Smulders
De hoeve Hooghout te Udenhout – door Ferd. Smulders
De hoeve Hooghout te Udenhout – door Ferd. Smulders

Jaargang 13 (1959-1960):
Niets over Udenhout.
Wel een artikel over de familie Glavyman met vermelding van diverse goederen in Udenhout.

Jaargang 14 (1960-1961):
toponiemen van Udenhout (1) – door Ferd. Smulders
toponiemen van Udenhout (2) – door Ferd. Smulders
toponiemen van Udenhout (3) – door Ferd. Smulders
toponiemen van Udenhout (4) – door Ferd. Smulders
toponiemen van Udenhout (5) – door Ferd. Smulders
De Vriesdonck – door Ferd. Smulders
Nog iets over de Vriesdonck – door Ferd. Smulders
Nog meer over de Vriesdonck – door Ferd. Smulders
De kapel van Udenhout – door M. van Iersel

Jaargang 15 (1961-1962):
toponiemen van Udenhout (6) – door Ferd. Smulders
toponiemen van Udenhout (7) – door Ferd. Smulders
toponiemen van Udenhout (8) – door Ferd. Smulders

Jaargang 16 (1962-1963):
toponiemen van Udenhout (9) – door Ferd. Smulders
toponiemen van Udenhout (10) – door Ferd. Smulders
toponiemen van Udenhout (10a) – door Ferd. Smulders
toponiemen van Udenhout (11) – door Ferd. Smulders
toponiemen van Udenhout (12) – door Ferd. Smulders
toponiemen van Udenhout (13) – door Ferd. Smulders
Het geslacht Canters – door mr. G. Berkelmans
Gilde St Antonius en St. Sebastiaan – door J.P. van de Voort

Jaargang 17 (1963-1964):
Parochie Udenhout (10) – door Anton Fasel
Udenhout als parochie voor de afscheiding van Oisterwijk – door C. Robben

Jaargang 18 (1965-1966):
Over Elias Robben zielzorger en later eerste pastoor van Udenhout – door C. Robben
De katholieke kerk van Udenhout vergroot – door W. de Bakker
Bruusten Bruusten Jans, schout van Oisterwijk – door Mr. G- Berkelmans

Jaargang 19 (1966):
Over het gebied der Tilburgen – door Ferd. W. Smulders
De armenzorg te Udenhout en Berkel – door Anton Fasel
Het afhoren der rekeningen van de katholieke kerk te Udenhout – door J.P. van de Voort

Jaargang 20 (1969):
De stichtingsdatum van de Udenhoutse parochie – door J.P. van de Voort
De persoon tegenover de pastoor van Udenhout – door J.P. van de Voort
Udenhout contra de abt van St. Geertrui 1795-1796 – door J. P. van de Voort
De afsplitsing van de Udenhoutse parochie – door W. de Bakker
De inkomsten van de Udenhoutse parochie – door J.P. van de Voort
Nogmaals de stichtingsdatum van de Udenhoutse parochie – door J.P. van de Voort
Theodocurs Hanewinckel, koster van Oisterwijk en de “costereele juren” in Udenhout – door J.P. van de Voort
Morrende kerkzangers in Udenhout (1808) – door J.P. van de Voort
Enige gegevens over de bouw en inrichting van de St.Lambertuskerk te Udenhout – door J.P. van de Voort
Het ontstaan van de parochie – door Anton Fasel

Jaargang 21 (1970):
De moffenhoeve te Udenhout – door Anton Fasel
Gildebroeders van Sint Joris te Udenhout – door W. de Bakker
Scholenbouw te Udenhout in 1774 – door P.J.M. Wuisman

Jaargang 22 (1971):
Monumentenlijst van Udenhout
De cijnsmannen van Vosselaar in Udenhout – door F.Smulders

Jaargang 23 (1972):
Leymeesters van Udenhout en Berkel – door J.A.J. Becx
Dokter van Santen contra het Udenhoutse gemeentebestuur – door P .J.M. Wuisman
De Wapenverlening aan De gemeente Udenhout IN 1818 – door P.J.M. Wuisman

Jaargang 24 (1973):
Het kasteel de strijdhoef te Udenhout – door W.A. Fasel
Onderlinge verzekering tegen de conscriptie in udenhout e.o. – door P.J.M. Wuisman
Lucia van Iersel, door een protestant in een klooster gestopt – door Ir. C. van den Brekel
De vlag der gemeente Udenhout – door P.J.M. Wuisman

Jaargang 25 (1974):
twee artikelen over Udenhout.
Van A. Robben, zijn familiegeschiedenis in bidprentjes. Door het ontbreken van de prentjes niet zo waardevol om over te nemen.
Een boekbespreking van de Geschiedenis van Udenhout van A. Fasel en P.Wuisman. Ook niet overgenomen.

Jaargang 26 (1975):
Het gildezilver in de Kleine Meijerij – 6. Gilde van St. Antonius en St. Sebastiaan te Udenhout – door Drs. W.H.Th. Knippenberg

Jaargang 27 (1976):
Het Udenhoutse postagentschap rond de familie Scholtze – door C.A. van Iersel
De “Perweyshoeven” in den Udenhout. een voorlopig bericht – door Mechelien Spierings

Jaargang 28 (1977):
De Perweyshoeven in Udenhout – door Mechelien Spierings
Heer Willem van den Bosch, ridder – door Mechelien Spierings
Het leengoed de Strijdhoeven ten tijde van Jacob Bax – door mr. G.Berkelmans
Een legende over het verzonken kasteeltje van Udenhout – door C.A. van lersel
Archeologisch overzicht van de gemeente Udenhout – door G. Beex

Jaargang 29 (1978):
“Quatre Bras” – Krijgsverrichtingen in de omtrek van Udenhout anno 1793 – door Mechelien Spierings
“Quatre Bras” – door P.J.M. Wuisman
Nadere bijzonderheden over het verzonken kasteeltje van Udenhout – door C.A. van lersel

Jaargang 30 (1979):
Zo’n goeie pastoor – Getuigen a décharge voor pastoor Johan de Winter in 1704 – door de redactie
Huwelijken te Udenhout in de vorige eeuw – door P.J .M. Wuisman

Jaargang 31 (1980):
De gasthuishoeven op Hooghout, bakermat van Assisie (i) – door mr. G. Berkelmans
De gasthuishoeven op Hooghout, bakermat van Assisië (ii) – door mr. G. Berkelmans
Afstammelingen van Karel de Grote in het gebied van “de Kleine Meijerij” – door P.J.M. Wuisman

Jaargang 32 (1981):
De pootkaart van 1762 te Oisterwijk, Berkel, Enschot, Haaren, Heukelom en Udenhout – door P.J.M. Wuisman

Jaargang 33 (1982):
Burgemeesters van Udenhout sedert 1810 – door P.J.M. Wuisman
De Udenhoutse gronden en hun ontstaansgeschiedenis – door W.H. Leenders
De Kruisstraat – l. De voorgeschiedenis – door W. de Bakker
Het keizersschild van het Udenhoutse st. Antonius en Sebastiaangilde – door P.J.M. Wuisman
De parochiekerk van Udenhout tegenover de kapel aan de Kruisstraat – 2. De schuurkerk met omgeving – door W. de Bakker

Jaargang 34 (1983):
De kapel te Udenhout; geschiedenis van de hervormden aldaar – door N.A. Becht

Jaargang 35 (1984):
niets over Udenhout

Jaargang 36 (1985)
Het gebruik van Helvoirtse heidegrond door Udenhoutse geërfdens – door P. van Dommelen

Jaargang 37 (1986):
Een “kruik”vondst te Udenhout – door J. Hendriks

Jaargang 38 (1987):
Het gildezilver in de Kleine Meijerij – door W.H.Th. Knippenberg

Jaargang 39 (1988):
De namen Aschotse steeg en Schoorstraat in verband gebracht met een eertijds groot veendek – door drs. H.J.M. Thiadens

Jaargang 40 (1989):
De Udenhoutse familie van Iersel en de preekstoelen in de katholieke kerken te Udenhout, den Dungen en Waspik – door Drs. J. van Hest
De rol van de abdij van tongerlo bij het ontstaan van het dorp Udenhout – door Mechelien Spierings

Jaargang 41 (1990):
De Zandkantse molen in den Biezenmortel – door Frank A.J.M. Scheffers

Jaargang 42 (1991):
Geschiedenis en landschap van het natuurgebied “de brand” in Udenhout – door L. Winkelmolen

Jaargang 43 (1992):
De kreitenmolen van Udenhout – door Frank A.J.M. Scheffers

Jaargang 44 (1993):
Afstammingsreeks van de “eerste” molenaars van de Kreitenmolen in Udenhout – door Joost van der Loo

Jaargang 45 (1994):
De veldovens van Udenhout en Berkel – door: Joost van der Loo
Afstammingsreeks van de “eerste” molenaars van de Kreitenmolen in Udenhout – door Joost van der Loo
Een onbekende relatie van Udenhout met Loon op Zand – door W. de Bakker

Jaargang 46 (1995):
De dorpsfinanciën van Udenhout door de eeuwen heen – door Frank A.J.M. Scheffers
Onderduikershulp en (oud-)illegaliteit te Udenhout 1943-1945 – door Jan P. van de Voort
Een stukje Udenhoutse geschiedenis in Tilburg – door Joost van der Loo
Het aloude adelijke huis Vorselaar – door Frank A.J.M. Scheffers

Jaargang 47 (1996):
De botermijn – door Frans van Iersel
De bouw van huize Vincentius te Udenhout – door Frans van lersel
De Udenhoutse kapel, van stichting via nieuwbouw tot sloop – door Frans van lersel

Jaargang 48 (1997):
De geschiedenis van het loret-orgel in de st.lambertuskerk te udenhout 1868-1979 – door Toon van Rijsewijk
‘Kiprijden’ tijdens de kermis van Udenhout – door Paul Spapens
Auto’s in het vooroorlogse Udenhout – door Joost van der Loo

Jaargang 49 (1998):
Raakpunten in de geschiedenis van Udenhout en Berkel-Enschot – door Joost van der Loo
Een geheim kamerheer van de paus uit Udenhout – Monseigneur Willem de Bever als missionaris in Amerika – door Frans van lersel
De herbergen en café’s van het gilde St.-Joris in Udenhout – door Rob Weijtmans
De historie van de proviciale weg van Udenhout naar Drunen – Een tragedie uit de vorige eeuw in drie bedrijven – door Frans van lersel

Jaargang 50 (1999):
De Dalenskamer in het hasteel de Strijdhoef te Udenhout – De wandschilderingen van Dirk Dalens III, het pronkstuk van het kasteel – door Frans van lersel
De geschiedenis van de fotografie in Udenhout en Berkel-Enschot – door Joost van der Loo

Jaargang 51 (2000):
niets over Udenhout

Overige publicaties:

De etymologie van Tilburg en van Udenhout – door Lauran Toorians

De pastorie in de Kreitenmolenstraat – door Luud de Brouwer (2004)

Vogelenzang, een moordwijk! – door Luud de Brouwer (2005)

De Tongerlose hoeven in Udenhout – door Luud de Brouwer (2006)

Udenhout in de cijnsboeken van Tongerlo – door Luud de Brouwer (2007)

Aanvullingen “Over de Unentse parochie” – door Luud de Brouwer (2008)

350 jaar Zandkantse molen in Udenhout – door Luud de Brouwer (2009)

Sporen van militairen in Udenhout tijdens de Belgische Opstand (1830-1839) – door Luud de Brouwer en Jan Denissen (2009)

Handtekeningen, tekens en kruisjes – door Luud de Brouwer (2010)

Onze Lieve Vrouwe Broederschap in Den Bosch – Luud de Brouwer (2011)

Reageren is niet mogelijk