Kapelrekeningen

In het archief van de Staten-Generaal in het Nationaal Archief in Den Haag bevinden zich drie kapelrekeningen van de middeleeuwse Lambertuskapel in Udenhout. Deze drie rekeningen zijn uniek omdat er verder geen rekeningen bewaard zijn gebleven.
De rekeningen zijn waarschijnlijk in het archief van de Staten-Generaal terecht gekomen bij de inventarisatie van de bezittingen en inkomsten van de Rooms-Katholieke instellingen in het veroverde Brabant na de Vrede van Munster in 1648. Er is ook een opgave van de inkomsten (fundaties) van de Lambertuskapel.

* Register met fundaties ten gunste van de Lambertuskapel in Udenhout
* Kapelrekening mei 1645 – mei 1646
* Kapelrekening mei 1646 – mei 1647
* Kapelrekening mei 1647 – mei 1648

Reageren is niet mogelijk