Zetterscedulle van het hoorngeld en bezaaide landen. ca 1658.

(inventarisnummer 101b uit het archief van het dorpsbestuur van de gemeente Udenhout, 1597-1813)
De eerste en laatste bladen zijn niet gefolieerd.

ongefolieerd 1

hendrick jaen ffreijssen – 2 koij
ende laent vi loessaet iii qaertier

aeriaen jan ffreijssen v beesten ende
twe haelef met 20 loessaet laens

peeter rieders een koeij ende
3 loessaet laens

jan peter denes een koeij
ende 2 loessaet laens

hendrick jaenssen de rieder
een koeij ende met 2 loessaet lans

ongefolieerd 1v

peeter adriaens 2 koeij
ende vi 1/2 loessaet laens

jan jaecop selen iiii 1/2 besst
ende laent 21 loessaet

geijessberdt jaen paeles een koeij
ende laent vi loessaet laens
den selven noch een loessaet laens
oop den 6 october aen gebraet

coernelis jaen geeres iii 1/2 besst
ende 14 loessaet laens den selven noch
4 loessaet je(?) qesstie

laeffres jan ffressen 2 koeij
ende laent iiii 1/2 loessaet den selven noch aen gebraet oop den 15 october iii loessaet
iii qaertier laens

peter aerdt weijten iii 1/2 besst
laent ii loessaet laens den selven
noch iii loessaet laens aen gebraet
oop den 15 october

ongefolieerd 2

jooesst klaessen v bessten
ende laent x 1/2 loessaet

aerdt woeters iiii 1/2 bessten
ende laent 14 1/2 loessaet den selven
jen(?) qessteij 2 loessaet (…) quartier

de wede van laembert adriaens 2 bessten
ende xiii(?) loessaet laens

geijessberdt jaenssen iii bessten
ende xi 1/2 loessaet laens hier jes(?) jen(?)
v loessaet jen(?) qesstie

ongefolieerd 2v

peter steven daniells 2 1/2 besst
ende 12 loessaet laens

peter aerssen aen gebraet 1 1/2 besst
ende iiii 1/2 loessaet laens

adriaen jaenssen vaenden woe(?) 2 koeij
ende 14 loessaet laens

berkel
nieklaes roesen(?) 2 1/2 loessaet laens

adriaen aenttoes(?) freijs 2 loessaet
berkel

smidt
thoenes jaenssen paeles iii koeij
ende laent 1 1/2 loessaet
den selven aen gebraet oop den 20 october
een haelef besst doer seijen vaeder

ongefolieerd 3

berkel
hendrick heijesers stieren een loessaet
enden(?) ix roeijen

aerdt jooessten aerdt hendrick ii 1/2 beessten
ende negen roeijen

jaen heenen(?) aen gebraet 4 loessaet laens

gerit aerdt jooessten iiii hel bessten
ende vii loessaet laens

peter eemen streijven(?) ii koeij
ende laent viii loessaet

de wede maerten peter maertens
aen ge gebraet iii bessten
ende x loessaet

ongefolieerd 3v

aendries aentoens woestenboer
2 koeij ende iiii loessaet ende xxxvi roeijen

peter coernelis van beurden 2 koeij
ende laent iii loessaet noch een
loessaet jen(?) qestteij
koersteiaen laembers i ende een haele
besst laent viii loessaet dessen bessten seijen
tegen woerdich oender tielboer den selven
seijen bessten ver oem gehaeldt van
thielboer oop den 26 octoeber teijes

de wede vaen henrick jaenssen een koeij
ende laent ii 1/2 loessaet ende desse
koeij veijet oender tielboer

b
adriaen … aertes gers v bessten
ende laent xxii loessaet

ongefolieerd 4

jaen adriaen jaecop ii 1/2 besst
ende laent vii 1/2 loessaet ende noch
49 roeijen jen(?) qessteij

de wede vaen aerdt haendrick de rieder
een koij ende ii 1/2 loessaet laent

jooesst jaenssen van den broek een koeij ende
vii laent

adriaen gevers iiii bessten
ende laent 21 loessaet

ongefolieerd 4v

jaen eemen den reijcken iii 1/2 besst
ende laent xxii loessaet

jaen vaen de broeck iiii 1/2 koeij
ende xi loessaet laent

seijemen thoenes steves ii
koeij laent iii loessaet

geret adriaens bleijenen(?) iii hel
laent xiiii loessaet den selven
noch 4 loessaet oender berkel qessties

ongefolieerd 5

jaen jaenssen bleijenen(?) iii koeij
ix 1/2 laent den selven noch xiii 1/2 loessaet
oender berkel

adriaen adriaen coernelis bertens iiii bessten
x loessaet laens

coernelis jaen adriaens v bessten
ende xv 1/2 loessaet laens den sselven
aen gebraet oep den 28 octoeber ii 1/2 besst

adriaen hendrick jaecop een koeij
laent iiii loessaet laens

adriaen handrick de meijer iii hel
ende tue haelef xx loessaet laens

ongefolieerd 5v

hendrick aert aerssen ii 1/2 besst
laent vi 1/2 loessaet laens noch vi 1/2
loessaet oender berkel jen(?) qesste

de wede adriaen hendrick veijeten ii bessten
laent viii loessaet ende qaertier
aef gescreven oop den 28 octoeber een besst
een kooeij

jaen dieken raessen ii 1/2 besst
laent v 1/2 loessaet noch aender haelef
loessaet oender berkel jen(?) qessteij

laemberdt roeben iiii loessaet
laens den sselven noch aender haelef loessaet

de wede denes jaen pet(?) nieles(?) iiii koeij
ende 18 loessaet laens hier jes(?)
2 loessaet qessteijes(?)

ongefolieerd 6

berkel
jooest laembers heessten iii
loessaet laens

jaen jooessten jaen eemen v bessten
ende tue haelef laent xxv loessaet laens

aentoens jaen fraenken i 1/2 besst
laent vi 1/2 loessaet

wielem coernelis bertes iiii koeij
ende tue haelef laent xv loessaet

coernelis handrick bertes 2 koeij
ende laent vi loessaet

ongefolieerd 6v

woeter dierck naeuen aen
gebraet oep den 6 octoeber iiii bessten
ende xxii loessaet laens soo qessteoes
aels aendersiens

aerdt jaenssen ver mer aen gebraet
oep den 6 octoeber iii koeij
ende laent vvi 1/2 loessaet noch oep den
selven daech v loessaet daet oender berkel leijet

adriaen jaenssen ver hoeven een koeij
laent iiii 1/2 loessaet

ongefolieerd 7

de wede vaen peter seijmens op streijhoeven
de bessten vi hel bessten ende iiii haelef

jooest (maertens) seijmens oep streijehoeven vi hel
ende v haelef bessten saemen desse tue
hoevers hebben laent Liii loessaet
ende 15 roeijen

antoonis dirck thijssen aengebrocht op den
14 octoober 4 (of 1?) koeij
haer lant een loopensaet en xx roeijen

ongefolieerd 7v

wielem geret adriaens 2 koeij
laent iii loessaet ende een qaertier

nieklaes wielems jaenssen ix hel
besst ende iii haelef het Lvi
loessaet laens aen gebraet
aes gesscreven een besst oep den
2 jaenuaes

f.1
Nieklaes vande pas iii beesten
sijn lant xii loopensaet
den 3 aeprieles aen gebraet een haelef loessaet weijlant

f.2
Jan Arijen lammers iii 1/2 beest
sijn lant vijf loopensaet
den selven aen gebraet een haelebest

aef gesscreven een best oep den 9 jae…
aen gebraet een haelef best oop den 20 februas
aef gesscreven een haelef besst oep den 22 juneus(?)

miggiel kuijpers ii 1/2 beest
sijn lant iiii 1/2 loopensaet

aef gesscreven een koeij den 14 octo(?) aen nelen(?)
aen gebraet 12 roeijen weij(?) oep den 3 meij

f.3
jan huijbers 22 beesten
sijn lant 5 loopensaet

peeter Arijens iiii 1/2 besten
sijn lant iiiii 1/2 loopensaet

aef gesscreven een besst den 2 meij
diet hes ffoet vaen des besst
aen gebraet een haelef best den 23 meij
noch veijef qaertier weijlaent

f.4
handerick jan freijssen 11 1/2 beesten
sijn lant vi loopensaet en iii qaertieraen gebraet een haelef best oep den ers(ten?) aepril
aef gesscreven een koeij den 5 aeprieles
noch een qaertier wijlaent

wouter Ridders 1 beest
sijn lant iii loopensaet den 15 dessember

f.5
scaer hooet aen gebraet tue voeijer oep den 26 febevaes veraendert voer dit betaelet

Arijaen jan freijssen iiiiiii 1/2 beesten
sijn lant xx loopensaet aen gebraet tue haelef daet nae hel sseijen den 5 februaes
den selven aen gebraet 10 roeijen weije laent oep den 3 aepris
aef gesscreven een koeij den 23 gebevaes
aen gebraet een haelef best op den ers(ten?) aeprieles
aef gesscreven een koeij den 11 mert
aef gesscreven een haelef besst oep den 28 aepriels
noch 1 1/2 roeij weijlaent

f.6
jan peeter denes 1 beest
sijn laent ii loopensaet

noch 4 roeijen weijlaent den 6 aepries

handerick jansen de ridder 1 beest
sijn lant ii loopensaet

noch 8 roeijen weijlaent oep den 8 meij

f.7
scaer hoet aen gebraet ssoo elssen ende eijeken oem te vorderen(?) oep den 28 meert

wouter Arijens ii 1/2 beesten
sijn lant vi 1/2 loopensaet

aef gesscreven een besst oep den 20 junus

den sseleven brent aen een haelef besst oep den sselven daech

Gijsbert Jan pauwels i beest
sijn lant vii loopensaet

f.8

Jan Jaeckop seelen iii en 3 halve beest
sijn lant xxi loopensaet
aen gebraet een haelef besst oep den 21 febes
den 9 mert aen gebraet een haelef besst
den sselven noch een loessaet weije laent oep den vaen dries oem jandaen(?)

f.9

Cornelis Jan geerits iiii en 2 halve beest
sijn lant xiiii looopensaet
den selven noich iiii loopensaet in qestij
den 5 dessember aen gebraet een haelef besst die nae heles

f.10

Laufreijs Jan freijssen ii 1/2 beesten
sijn lant viii loopensaet en een qaertier
noch 10 roeijen weijlant aen gebraet een haelef besst oep den ers(ten?) aeprieles

f.11

peeter Aert wijten iiii en 2 halve beesten
sijn lant xiiii loopensaet den 8 dessember aen gebraet een haelef den sselven aen gebraet tue haelef bessten oep den 3 aepriels
Aef gesscreven een haelef besst oep den 24 junies
aen gebraet een haelef loessaet veijlaent
aef gesscreven een haelef besst oep den 2 sseptember

f.12
Joost klaes 5 beesten
sijn lant x 1/2 loopensaet
aef gesscreven een besst oep den 8 november
aef gesscreven een beest oep den 24 aepprieles
den sselven aen gebraet 4 roeijen veijlaent oep den 18 aepries

f.13
Aert Jan Wouters 5 en 2 halve beesten
sijn lant xiiii loopensaet noch ij loopensaet in queste
den sselven aen gebraet een besst die nae helvoort oep den 20 febevaes
den sselven aen gebraet oep den ers aeprieles tue haelef bessten
aef gesscreven een hel besst oep den 28 meij
den 8 meij aen gebraet een haelef loessaet veijlaent

f.14
De weduwe van lammert Arijens ii best
haer lant xiii loopensaet

Gijsbert Jansen 3 1/2 beesten
sijn lant xi 1/2 loopensaet
aef gessc een koeij oep den 24 febevaes
aen gebraet een haelef besst oep den 4 mert

f.15
peeter steeven daendels 3 1/2 beest
sijn lant xii loopensaet
aef gesscreven den 17 jaenvaes een haelef best
aen gebraet een besst oep den 3 meij
aef gesscreven een koeij oep den 17 aeprieles

f.16
peeter Aertsen 2 1/2 beest
sijn lant iiii 1/2 loopensaet
aen gebraet oep den 30 jaenvuaes een besst die helies(?)
aef gesscreven een koeij den 2 meij
aen gebraet een haelef besst oep den 23 meij

ber(?) – nieklaes robben ii 1/2 loopensaet lants

ber (?)- Arijaen Antonis kruissen ii loopensaet lants

ber (?)- handrick huijbert stiers 1 loopensaet ende x roeijen

f.17
Arijaen Jansen vanden Wou 3 1/2 beesten
sijn lant xiiii loopensaet
aen gebraet een haelef besst oep den 20 febev
aef gesscreven een koeij oep den 8 meij
aen gebraet een koeij den 16 meij
aen gebraet een haelef loessaet veijlaent

ber(?) – Aert Joost Aert handerickx ii 1/2 loopensaet lants en 9 roeijen
hier op aengebrocht op den 2 november ii beesten
aef gesscreven oep den 30 november

ber(?) – Jan heunnen iiii loopensaet lants

ber(?) – Joost lammert Joosten iii loopensaet lants

f.18
Thonis Jansen smidt 3 1/2 beest
sijn lant xiii loopensaet
aef gesscreven een haelef besst oep den 24 febes

f.19
peeter Em Strijteven 2 beesten
sijn lant viii loopensaet
aef gesscreven een besst oep den 10 febevaes

f.20
De weduwe marten peeter martens 3 1/2 beesten
haer lant x loopensaet
aen gebraet een haelef besst oep den 2 jaenvaes
aef gesscreven een koeij oep den 16 jaenvaes
den selven noch 18 roeij veijlaent oep den 3 aepres
aef gessc een koeij den 4 meij

f.21
Andries Antoonis Woestenborgh 2 beesten
sijn lant iiii loopensaet en 36 roeijen

peeter cornelis van beurden 2 beesten
sijn lant iiii loopensaet
aef gesscr. een besst oep den 2 jaenvaes

f.22
Corstijaen lammers 2 beest
sijn lant viii loopensaet
deese beesten sijn nu onder tilborgh weederom gehaelt op den 26 octoober
aen gebraet een besst oep den 20 febevaes die nae helvoort
noch een loessaet veijlaent

De weduwe van handerick Jansen 2 best
haer lant ii 1/2 loopensaet
aef gesscreven een koeij oep den 2 mert
aen gebraet een koeij den 11 mert

f.23
Arijaen marten geeridts 5 1/2 beesten
sijn lant xxii loopensaet
aef gesscreven een koeij oep den 29 jaenvaes
den sselven aen gebraet een nessssaet(?) veijlaent oep den 3 aepriels
den sselven aen gebraet een haelef besst oep den 3 aeppriels
aen gebraet een haelef loessaet veijlaent den 3 juleij

f.24
Jan Arijen Jaeckops 3 beest
sijn lant viii 1/2 loopensaet
aen gebraet een besst die te voeren voer haelef sstoent oep den 20 febevaes

f.25
De weduwe van Aert handerickx de Ridder i beest
haer lant ii 1/2 loopensaet
den 18 aeprs aen gebraet x roeij veijlaent

Joost Jansen vanden broeck 1 beest
sijn lant vii loopensaet
noch 8 roeij veijlaent

f.26
Arijaen Geevers 5 en 2 halve beesten
sijn lant xxi loopensaet
aen gebraet oep den 30 dessember een hel besst
den 14 jaenvaes aef gesscreven een besst
den sselven noch een oessaet veijlaent aen gebraet oep den 3 aepriels
aen gebraet tue haelef bessten oep den 28 meret

f.27
scaerhooet aen gebraet een scaerhoet oemme te scaeren oep den 28 febevaes
Jan Emmen den Rijcken 4 en 4 halve beesten
sijn lant xxiii loopensaet
aen gebraet oep den ers november den sselven
aen gebraet een haelef besst oep den 5 dessember
aef gesccreven een haelef besst oep den 14 meret
die heij woer(?) hel viel aef fesscreven hebenen ende veij hem daer oep betaelen heet(?) hebbenen
den sselven aen gebraet tue haelef bessten oep den 18 meret
aef gesscr een haelef besst oep den 2 jaenvaes
aen gebraet oep den 20 febevaes een besst die nae helvert
noch 18 roeijen veijlaent
aef gesscreven tue haelef bessten oep den 4 augusstus

los briefje met maandafdrachten van november 1657 tot aan october 1658. Bij de laatste datum is geen bedrag ingevuld.

november 1657 139 – 05 – 12
december 1657 133 – 15 – 08
januari 1658 125 – 12 – 04
februari 1658 129 – 05 – 08
maart 1658 125 – 17 – 08
april 1658 125 – 18 – 00
mei 1658 169 – 01 – 00
juni 1658 189 – 11 – 00
juli 1658 179 – 17 – 00
augustus 1658 204 – 17 – 00
september 1658 183 – 01 – 08
———————–
1686 – 02 – 10
october 1658 (niets ingevuld)

somma latris – xviiic gl. xxxi gl.

f.28
schaerhoet aen gebraet oep den 30 merdt oemtrent hoendert hoetes
Jan vanden broeck 4 en 2 halve beest
sijn lant xi loopensaet
den sselven aen gebraet een haelef besst oep den 9 merdt
noch tue haelef loessaet veijlaent
aef gesscreven een hel besst oep den 24 aeppriels

Sijmen thoonis steevens 2 1/2 beesten
sijn lant iii loopensaet
aen gebraet een haelef besst oep den 2 appriels

f.29
Geeridt Arijen blijen4 en twee halve beesten
sijn lant xiiii loopensaet noch iiii lopensaet in questij
aen gebraet een haelef besst oep den 2 febevaes
aen gebraet een haelef besst oep den 31 merdt
noch een haelef loessaet veijlaent oep den 23 merdt
aef gescr. een koeij den 28 juleij

f.30
Jan Jansen kleijnen 3 en twee halve beesten
sijn lant xxiii loopensaet lants
aen gebraet oep den 19 febevaes een haelef besst
aef gesscreven een besst oep den 4 merdt
aen gebraet een haelef besst oep den 31 merdt
aen gebreach 13 roeijen veij laent

f.31
Arijaen Arijaen cornelis bertens 4 beesten
sijn lant x loopensaet
aef gesscreven een hel best oep den ers merdt
aen gebraet 15 roeijen veijlaent oep den 8 meij

f.32
Cornelis Jan Arijens 8 1/2 beest
sijn lant xv 1/2 loopensaet
den 19 noember aef getekent een besst
aen gebraet een haelef besst die nae helvoert op den 18 febevaes
aen gebraet een besst vaen tue haeren den 26 merdt
aef gesscr een koeij den 8 merdt
aef gesscreven een hel besst oep den 17 aepris
noch 1 1/2 veij laent
aef gesscreven een haelef besst oep den 29 junis

f.33
Arijaen handerick jaeckops 1 beest
sijn lant iiii loopensaet
den sselven noch 18 roeijen veij laent

f.34
Arijaen handerickx de meijer 5 en twee halve beesten
sijn lant xx loopensaet
den sselven aen gebraet een haelef besst op den 8 dessember desse haelef hes nae een hel
aef gesscreven een koeij oep den 2 febevaes
aen gebraet oep den 6 febevaes een haelef besst
aen gebraet een haelef besst oep den 9 merdt die nae hel
aef gesscr. oep den 8 meij een hel besst

f.35
handerick Aert Aertten 3 beest
sijn lant xiii loopensaet

f.36
scaer haet 20 ons(?) oom haer koeij veijeren aen gebraet oep den 12 merdt
De weduwe handerick wijten 4 beest
haer lant viii loopensaet en een quartier
op den 28 octoober aen gebraeth een koeij
den sselven aef gesscreven een koeij den 2 noember
aen gebraet een koeij den 13 aeprieles
den sselven noch x roeij veij laent oep den 10 meij

f.37
Jan Dirck Raessen iiii beest
sijn lant vii loopensaet
den sselven aen gebraet een haelef besst op den 3 dessember
aen gebraet een hel besst oep den 20 febevaes
den sselven aen gebraet een hel besst die te voeren voer haelef sstoent
aen gebraet een haelef besst oep den 9 augusstus
noch veij laent aenderhaelef loessaet veij laent

f.38
Lammert Robben iiii 1/2 loopensaet lant

De weduwe Deenis Jan peeter willems 4 en twee halve beesten
haer lant xviii loopensaet
aen gebraet oep den 15 febevaes een haelef besst
aen gebraet een besst oep den 3 merdt
aef gesscreven een koeij oep den 2 junius

f.39
Jan Joost Emmen 6 1/2 beesten
sijn lant xxv loopensaet
aen gebraet een haelef besst oep 8 dessember
aef gessc. een koeij den 7 merdt
den sselven aen gebraet een loessaet veij laent oep den 9 merdt

f.40
Antoonis Jan franken 2 1/2 beest
sijn lant vi 1/2 loopensaet
aent eens(?) aef gesscreven een koeij oep den ii merdt
aengebraent een haelef besst oep den 22 merdt

f.41
Willem Cornelis bertens 4 en drie halve beesten
sijn lant xv loopensaet
den sselven aengebraet een haelef besst oep den 5 dessember
aef gesscreven een haelef besst den 15 dessember
aef gesscreven een haelef besst oep den 16 aepriels
noch 30 roeij veijlaent

los blad f.41

het meulens quaertier

Den 19 november heft Cornelis Jan Ariaens een best afgetekent

Den 24 november peter jan dal afghetekent een half best

den 5 desember heeft Ariaen de meijer een half best aengebrocht

den 3 desember heft jan dirck raesen een half best aengebrocht

den 5 desember jan jansen rijkens een half best aengebrocht
(in de marge: half)

Cornelis jan gherits een half best aengebrocht den 5 desember
(in de marge: half)

Goijaert peter Ariaen nelen een half best den 5 desember
(in de marge: half)

Willem Cornelis bertens een half best den 5 desember

den 19 desember goijaert peters vermeer een koeij afghetekent

de wedewe van peter sijmis een beest afgheschreven den 21 desember

den 27 desember Aert jansen vermeer twee koeij aenghetekent

Den 30 desember Ariaen ghevers een best aenghetekent

f.42
Cornelis handerick bertens 2 beesten
sijn lant vi loopensaet

f.43
Wouter Dirck Nouwen 5 en twee halve beesten
sijn lant xxii loopensaetden sselven aen gebraet een besst oep den 16 noember
aen gebraet een haelef besst den 20 febevaes
aef gesscreven oep den 9 merdt een besst
den 3 aeprieles aen gebraet een haelef besst
aef gesscreven oep den 25 febe: een besst
aef gesscreven een koeij den 26 aepriels
den 26 aeprs aen gebraet anderh haelef loessaet veijlaent

Aert Dirck nouwen sijn beesten

f.44
Aert jansen vermeer 7 1/2 beesten
sijn lant xii 1/2 loopensaet
aef gesscreven een besst oep den 2 jaenvaes
aen gebraet oep den 27 dessember tue bessten
aen gebraet een besst oep den 24 merdt
aen gebraect een haelef besst oep den ers aeprs
aef gesscreven een koeij oep den 17 aeprielis
aef gesscreven een haelef besst oep den 25 junius
aen gebraet een hel besst oep den selven daech

Arijaen Janse verhoeven 1 beest
sijn lant iiii 1/2 loopensaet

f.45

De weduwe van peeter sijmens op strijthoeve 10 en 4 halve beesten
aen gebraet 3 bessten die te vooren voer oep haelef stonden oep den 23 febr:
aen gebraet een hel die te voeren haelef stoent noch 4 haelef oep den 31 merdt aen gebraet

Goeijert marten sijmens op strijthoeve 5 en 5 halve beesten
dese twee hoevenaers hebbe saemen 53 loopensaet 15 roeijen lants
aef gesscreven oep den 8 noember een h: besst
aef gessrceven een healef besst oep den 19 jaenaves
aen gebraet oep den 9 merdt een haelef besst
aen gebraet 3 bessten die te voeren voer haelef staen oep den 23 febs:
aen gebraet tue bessten van tue jaeren oep den 31 merdt
aef gesscreven een koeij den 17 aeprils
aef gesscreven een besst oep den 1 sseptember

f.45v
den sselven wede: sscaerhoet aen gebraet aen hegen oep den 31 merdt oemt verderen ende daen het … daer aef te betaelen
de wede: van peter sseijemes gegeven(?) oep t huues

f.46
Antoonis Dirck thijs 1 beest
sijn lant i 1/2 loopensaet

Willem geerit Arijens 2 beesten
sijn lant iii loopensaet en een quartier
noch 13 roeijen veijlaent oep den 25 aepries

f.47
Nieklaes Willem Jansen xi en 3 halve beesten (boven staat nog een onduidelijk aantal genoemd, dat mogelijk later is toegevoegd)
sijn lant 56 loopensaet
den selven noch v loessaet laens
aef gesscreven een besst oep den 2 jaenvaes
aen gebraet een hel besst oep den 9 merdt
den sselven veijlaent aen gebraet 20 roeijen oep den 3 aeppriels
aef gesscreven een koeij oep den 23 merdt
aen gebraet een haelef besst oep den ers aeprieles
aen gebraet een haelef besst den 4 meij
aef gesscreven een haelef besst oep den 5 merdt
aen gebraet 3 bessten die nae helvoord oep den ers aeprieles
aef gesscreven tue oessen oep den paelemmert

f.48
Arijaen Jansen mulders 3 1/2 beest
sijn lant ii loopensaet
aen gebraet een haelef besst oep den 1 febes:

ongefolieerd. (48v)

Jaen Jaen gielissen aen gebraet een koeij den 8 meij

de weduwe aeriaen engelen brent aen 8 roeij sscaerhoet oep den 17 aeprieles

berkel
Cornelis aeriaens jaen hesses(?) brent aen eenich sscaerhoet oem aef te hoeden (..) kerdeijessers(?) boes veij oep den 26 aeprieles

ongefolieerd (49)
Moensser waen(?) baelen brent aen hegen oem aef te hoeden oep den 4 meij oem het zech daer vaen te betaelen

berkel
Govert oeters goeres brent aen 8 roeij graef den 21 meij

op de achterkant staan nog wat berekeningen die er verder niet toe doen.

Reageren is niet mogelijk