Kohier van het hoofdgeld in plaats van gemaal. 1734

(inventarisnummer 105 uit het archief van het dorpsbestuur van de gemeente Udenhout, 1597-1813)

Voorde GeneraliteijtQuohier wegens het gemael bij borgemeesteren en setteren van Udenhout opgestelt achtervolgens de resolutie en aanschrijvinge van haer Ed:Mogende de Heeren Raeden van State der Vereenighde Nederlanden in dato den 16 Xber 1687, Ende gesterkt met de verclaeringe en onderteeckinge als int placcaedt en ordonnantie van de Hoogh Mo: Heeren Staten Generaal van den 31 januarij 1616 alsmede ingevolge en confrom de resolutie van de Ed:Mo: Heeren gecommit: vanden Raede van State der vereenighde Nederlanden op de verpachtingen der gemeene middelen binnen S Bosch de dato 18 september 1734 aan den ontfanger der gemeene middelen overgegeven ende dit vande persoonen dewelcke haere familien ingevolge de gedaene publicatie en clockslagh, mitsgaders de opschrijvinge van huijs tot huijs hebben aangegeven, ende soo als de aangevers, het getal hender familien, hebben geespresseert
Naam, patroniem, achternaamAntonius Jan Antonis van den Boer
Petrus Jan de Ridder
Joanna Jan de Kock
Joannes Peter de Ridder
Arnoldus Peter de Ridder
Maria Adriaan Priems
Joanna Wouter van Iersel
Adrianus Marten Priems
Martinus Adriaan Prims
Petrus Adriaan Priems
Wilhelmus Michiel van den Heesacker
Elisabeth Hendrik van Haaren
Michiel Willem van den Heesacker
Ida Willem van IJsacker
Antonius Jan van der Sterre
Helena Jan van der Sterre
Petronella Jan van der Sterre
Adrianus Jan van der Sterren
Lucia Jan van de Sterre
Joanna Jan van der Sterren
Adrianus Willem van Iersel
Anna Maria Adriaan van Iersel
Petronilla Michiel Jan Peter Heesackers
Gerardus Andries Woestenbergh
Laurentius Peter Vermeer
Adriana Andries Woestenbergh
Francisca Andries Woestenbergh
Petrus Cornelis Vermeer
Joanna Maria Peter Vermeer
Adriana Peter Vermeer
Franciscus Peter Colen
Joanna Maria Peter Colen
Justinus Peter Colen
Ida Dielis Stoeldraijers
Franciscus Peter Vermeer
Maria Peter Vermeer
Andreas Adriaan Woestenburgs
Gertrudis Leonard van der Staeck
Joannes Peter Vermeer
Joannes Nicolaas van Abeelen
Nicolaas Wijnand van Abelen
Adriana Jan van den Abelen
Maria Nicolaas van Abeelen
Godefridus Adriaan de Jonghe
Adriana Govert de Jongh
Maria Govert de Jongh
Adrianus Hendrik Hamers
Huberta
Catharina Adriaan Hamers
Reinerus Adriaan Hamers
Catharina Gijsbert van den Boer
Dionisius Jan Schapendonck
Joannes Denis Schapendonk
Helena Denis Schapendonck
Maria Adriaan Marcelisse
Adrianus Adriaan Arnold Marcelis
Petrus Jan van Cleef
Maria Jan van Cleef
Anna Maria Peter Colen
Anna Maria Adriaan Marcelissen
Adriana Adriaan Marcelissen
Petrus Laurens Colen
Henrica Hendrik Timmermans
Laurentius Peter Colen
Adrianus Peter Colen
Joannes Peter Coolen
Franciscus Peter Coolen
Joannes Adriaan Marcelissen
Maria Sebastiaan van Hoof
Elisabeth Peter Stoeldraijers
Petrus Adriaan Marcelissen
Cornelia
Wilhelmina Jan Elen
Cornelius Jan Eelen
Henricus Adriaan van Iersel
Adriana Hendrik van Irsel
Antonius Hendrik van Iersel
Antonius Peter van Aelst
Antonius Peter van Aelst
Adriana Jan Vermeer
Petronilla Hendrik van Irsel
Joanna Adriaan Vugs
Gertrudis Peter van Aelst
Helena Jan Jonckers
Petrus Hendrik van de Ven
Martinus Hendrik van de Ven
Maria Cornelis van Laerhoven
Laurentius Joost van Rijswijk
Joanna Lambert Pijnenborg
Cornelius Peter van de Ven
Joanna Steven Spanne
Joanna Joost van Rijswijck
Petronella Marten van de Ven
Jacobus Cornelis van Laerhoven
Adriana Joost van Rijswijck
Henricus Cornelis van Laerhoven
Catharina Cornelis van Laerhoven
Elisabeth Adriaan van Iersel
Anna Joost van Rijswijk
Gijsbertus Peter van Rijswijck
Petronella Gijsbert van Rijswijck
Justinus Laurens van Rijswijk
Adrianus Jan Vermeer
Maria Jan de Cort
Henricus Adriaan Vermeer
Maria Adriaan Vermeer
Cornelius Adriaan Vermeer
Wilhelma Adriaan Vermeer
Joanna Adriaan Vermeer
Joannes Adriaan Vermeer
Arnoldus Adriaan Bergmans
Joanna Heiliger Grevenbroek
Wilhelmus Arnoldus Heiliger van Grevenbroeck
Joannes Adriaan Bergmans
Wijnandus Adriaan Bergmans
Nicolaas Peter Nicolaas Verhoeven
Nicolaas Nicolaas Verhoeven
Maria Nicolaas Verhoeven
Joannes Cornelis Jan Driessen
Cornelius Jan Driessen
Cornelia Jan Driessen
Maria Willem de Ridder
Joannes Hendrik Nicolaas Verhoeven
Arnoldus Antonis Broeren
Cornelius Lucas van Iersel
Nicolaas Jan Verhoeven
Henricus Jan Verhoeven
Joannes Jan Verhoeven
Justina Adriaan van Engeland
Anna Maria Gerard Witloxs
Cornelia Christiaan van de Loo
Franciscus Jan Verhoeven
Maria Jan Verhoeven
Wilhelmus Jan Verhoeven
Maria Nicolaas Verhoeven
Henricus Jan van Broeckhoven
Joannes Peter van Broeckhoven
Barbara Nicolaas de Groot
Petrus Jan van Broekhoven
Joannes Jan van Broekhoven
Maria Jan van Broeckhoven
Henrica Govert van Iersel
Antonius Peter Couwenbergh
Henrica Huibert van Laarhoven
Joanna Govert Priems
Joannes Cornelis van de Pas
Joannes Cornelis de Cort
Simon Govert Priems
Godefridus Govert Simon Priems
Henricus Govert Simon Priems
Maria Govert Simon Priems
Cornelia Petronilla Frans van Deurzen
Joanna Willem Bergmans
Heiliger Elias Brocke
Joannes Adriaan van der Sterre
Anna Adriaan van Iersel
Lucia Jan Robbens
Arnoldus Jan Robben
Maria Anna Jan Robben
Wilhelmina Lamberdina Jan Robben
Joanna Maria Jan Robben
Maria Helena Adriaan van der Sterren
Joanna Maria Jan Hessels
Joannes Marten Jan Hessels
Adriana Adriaan van der Sterren
Helena Adriaan Willem Verhoeve
Adrianus Jan Peter van Loon
Simon Adriaan van Loon
Henricus Adriaan van Loon
Joanna Jan Vermeer
Wouter Andries van Heeswijk
Joanna Jan Adriaan van Hees
Cornelius Cornelis de Leeuw
Petronella Lambert Brock
Cornelia Cornelis de Leeuw
Joannes Leonard van Staek
Joannes Leonard van Staek
Joanna Leonard van der Staeck
Joanna Leonard van der Staeck
Dionisius Gijsbert van den Boer
Leonardus Gerard van der Staeck
Leonardus Gerard van der Staeck
Maria Anna Jan Joosten
Joannes Peter van Irsel
Joanna Huibert van Laerhoven
Martinus Gijsbert Marten de Cort
Christiaan Broeksmit
Gonde Maria Smal
Willem Christiaan Broeksmit
Susanna Christiaan Broeksmit
Helena Christiaan Broeksmit
Marta Christiaan Broeksmit
Cornelius Arnold van Iersel
Maria Adriaan van Broekhoven
Adriana Cornelis van Iersel
Gerardus Cornelis van Iersel
Elias Arnold Jan Robben
Anna Jan Cornelis van Iersel
Arnoldus Jan Joost van Iersel
Petronella Adriaan van Iersel
Adriana Arnold van Ierssel
Nicolaas Antonis van de Ven
Margareta Adriaan Sijmons
Joannes Jan Vermeer
Petrus Peter Colen
Laurentius Cornelis van Roessel
Maria Cornelis van Roessel
Petronella Antonis Joost van Iersel
Wijnandus Jan Verhoeven
Adriana Willem Bergmans
Adrianus Huibert Huibert van Iersel
Joannes Daniel van Son
Eijke Arnold Cornelis Franse
Margareta Jan van Son
Daniel Jan van Son
Lucas Jan van Son
Joannes Bartel Raijmakers
Joanna Jacob Janse
Adriana Jan Raijmakers
Petronella Jan Raademakers
Joannes Jan Raijmaekers
Joannes Jan van Strijthoven
Joannes Cornelis van Roessel
Elisabeth Peter Witlox
Cornelia Peter Vermeer
Cornelius Jacob van Roesel
Hubertus Huibert van Iersel
Joannes Embert Jan van Strijdhoven
Petrus Jan van Strijthoven
Maria Jan van Strijthoven
Wilhelmus Jan Willem Bergmans
Cornelia Adriaan Coolen
Petrus Jan van Rijswijk
Stephanus Willem Burgmans
Catharina Adriaan Colen
Adrianus Adriaan Schapendonk
Wouter Jan Brekelmans
Maria de Cort
Laurentius Jan van Rijswijck
Laurentia Peter Vermeer
Catharina Laurens van Rijswijck
Joanna Maria Laurens van Rijswijck
Petrus Laurens van Rijswijck
Joannes Laurens van Rijswijck
Franciscus Jan Brekelmans
Adriana Jan Brekelmans
Franciscus Arnold Vermelis
Cornelius Peter Stoeldraijers
Joanna Gerard van Broeckhoven
Maria Cornelis Stoeldreijers
Petronella Cornelis Stoeldraeijers
Catharina Cornelis Stoeldrijers
Nicolaas Cornelis Stoeldrijers
Gerardus Cornelis Stoeldrijers
Petrus Nicolaas Verhoeven
Gerardus Jan Nicolaas Vuchts
Petronella Adriaan Schoenmakers
Joannes Gerard Vugs
Maria Gerard Vughs
Anna Gerard Vuchts
Joannes van de Ven
Allegonda
Engelina Peter Verhoeven
Barbara Gerard van Broekhoven
Adrianus Cornelis Wittelox
Nicolaas Jan Witlox
Joannes Wouter Span
Joanna Jan Coolen
Joannes Jan de Kort
Cornelia Jan de Kort
Catharina Jan de Cort
Godefridus Jan de Kort
Adrianus Steven Span
Maria Steven Spannen
Antonius Jan Roose
Adriana Jan Rose
Joannes Wouter Coolen
Elias Frans van Deurzen
Maria Jan van Aelst
Walterus Jan Coolen
Joanna Wouter Coolen
Maria Wouter Coolen
Cornelia Adriaan Wolfs
Wilhelma Peter van der Megdenbergh
Antonius Francis van Bergijck
Joannes Adriaan Schapendonk
Joanna Willem Bergmans
Anna Maria Jan Steven Span
Wilhelmus Arnold de Jong
Cornelius Peter Arnold Hamers
Joanna Jan Willem van Hees
Wilhelmus Cornelis Haemers
Christianus Jan van Heeze
Arnoldus Peter Verhoeven
Thomas Jan van Rijswijck
Zegerus Peter Verhoeven
Petrus Arnold Verhoeve
Joannes Thomas van Rijswijk
Wilhelma van de Kleijberg
Anna Adriaan Slaats
Anna Maria Leonard Smidts
Cornelia Jan van der Sterren
Cornelius de Jongh
Helena Gijsbert Coens
Maria Cornelis de Jongh
Joannes Joost van Rijswijck
Cornelia Frederik Blommendaal
Joost Jan van Rijswijck
Adrianus Jan Slot
Anna Maria Laurens Driesse
Joannes Peter van der Sterren
Petronella Jan van der Sterren
Maria Heiliger van Grevenbroek
Adrianus Adriaan van Iersel
Maria Adriaan van Iersel
Jacobus Gerard van de Krabbe
Franciscus Jacob van der Krabben
Petronella Willem Nicolaas Verhoeven
Cornelius Antonis Joost van Iersel
Henricus Jan Adriaan Bertens
Josina Gerard Joost van Iersel
Gerardus Hendrik Bertens
Judocus Cornelis van Ierssel
Adriana Cornelis van Iersel
Joanna Cornelis Zegers
Adriana Arnold Verhoeven
Joanna Laurens van den Abelen
Maria Cornelis Seegers
Adriana Cornelis Segers
Adrianus Adriaan Cruijcen
Adrianus Jan Adriaan Antonis Cruijssen
Joanna Adriaan Jan Adriaense
Maria Adriaan Kruijssen
Cornelius Arnold Segers
Joanna Adriaan Brekelmans
Arnoldus Cornelis Segers
Joannes Cornelis Segers
Joannes Gerard Witloxs
Adrianus Willem Nicolaas Verhoeven
Anna Adriaan Schapendonk
Anna Maria Jacob van der Crabben
Nicolaas Adriaan Verhoeven
Joannes Jacob van der Crabben
Elisabeth Gijsbert de Cort
Joost Adriaan van Ierssel
Adrianus Joost van Iersel
Adrianus Jan Priems
Elisabeth
Joannes Adriaan Priems
Joanna Adriaan Priems
Maria Peter Vermeer
Adrianus Jan van den Medenberg
Petrus Adriaan Vermeer
Maria Peter Stoeldrijers
Adriana Peter Vermeer
Josina Peter Vermeer
Adrianus Peter Vermeer
Theodora Adriaan Hamers
Petrus Peter Arnold Hamers
Adrianus Jan van Abelen
Petronella Huibert Piggen
Joannes Jan de Jongh
Joanna Laurens Nicolaas Verhoeven
Maria Jan de Jongh
Laurentius Jan de Jongh
Joannes Jan de Jongh
Henricus Jan van de Plas
Adriana Adriaan Teunissen
Joanna Maria Govert van Iersel
Adrianus Gerard van Broeckhoven
Catharina Adriaan van Broeckhoven
Wilhelma Adriaan van Broeckhoven
Sebastianus Jan van de Plas
Thomas Govert van Iersel
Joannes Cornelis van de Plas
Anna Jan van de Plaz
Cornelia Jan van de Plaz
Michiel Peter Kolen
Elisabeth Marten Hessels
Godefridus Wijnand van Iersel
Maria Cornelis de Cort
Ida Jan de Ridder
Joanna Huibert Verhaegen
Margareta Arnold Vermelis
Arnoldus Adriaan Wolfs
Maria Peter van Aelst
Petrus Peter Peter Priems
Adrianus Wijnand van Iersel
Adriana Joost van de Pas
Maria Adriaans
Maria Jan Verhulst
Antonius Jan van Hulst
Nicolaa Thomas van Buerden
Maria Arnold Vermelis
Adrianus Peter Priems
Arnoldus Embert Vermelis
Joannes Arnold Vermelis
Petrus Adriaan Nicolaas Willem Verhoeven
Maria Elias Brocke
Maria Anna Peter Verhoeven
Joanna Peter Verhoeven
Elias Peter Verhoeven
Adriana Dielis Stoeldraijers
Walterus Adriaan Nicolaas Willem Verhoeven
Cornelius Jan Witlox
Wilhelmus Cornelis Witlox
Joanna Cornelis Witlox
Joannes Mathijs Wijten
Catharina Jan Arnold Marcelis
Cornelius Adriaan van de Pas
Joannes Jan Schapendonck
Ida Jan Brock
Joannes Jan Schaependonck
Joanna Jan Schaependonck
Lambertus Adriaan Lambert van Hees
Joanna Mattheus Willem Berghmans
Magdalena Lambert van Hees
Judocus Jan van Bergeijk
Joorden Gijsbert Jordens
Cornelius Gijsbert Jordens
Adriana Gijsbert Jordens
Catharina Gijsbert Joordens
Gerardus Willem van Esch
Maria Hendrik van Giersbergen
Wilhelmus Gerard van Esch
Henricus Gerard van Esch
Maria Cornelis Stoeldreijers
Lucia Adriaan Cornelis Schoenmakers
Petrus Gerard Schoones
Josina Arnold Schapendonck
Maria Peter Schoonens
Franciscus Gerard van Broeckhoven
Adriana Adriaan Adams
Wilhelmus Francis van Broeckhoven
Gerardus Frans van Broekhoven
Petrus Adriaan Heijmans
Maria Hendrix
Henricus Peter Heijmans
Maria Peter Heijmans
Adrianus Adriaan Huibert Piggen
Maria Willem Vennix
Adriana Adriaan Piggen
Wilhelmus Adriaan Piggen
Adriana Govert Vermeer
Hubertus Jan van Berkel
Maria Peter Nicolaas Verhoeven
Adrianus Jan Brekels
Wilhelma Adriaan Schapendonck
Nicolaas Lambertus Adriaan Brekelmans
Maria Adriaan Brekels
Adriana Adriaan Brekels
Henricus van Opstal
Sibille Deuijting
Jacomina Walraven Pijnenburg
Nicolaas Arnold van Irsel
Justinus Jacob Joost Willem
Maria Jacob Joost Willems
Petrus Jacob Joost Willems
Petrus Arnold van Irsel
Arnoldus Jacob Joost Willems
Adrianus Adriaan Coolen
Joanna Maria Peter Vermeer
Helena Adriaan Coolen
Adriana Peter van Kunsel
Laurentius Peter Daendels
Maria Peter Bossaars
Henrica Willem van Broekhoven
Cornelius Willem van Broeckhoven
Adriana Willem van Broekhoven
Petrus Laurens Daendels
Wilhelma Laurens Peters
Gijsbertus Hendrik Dolken
Joannes Hendrik Dolken
Petrus Jacob van Iersel
Jacobus Lambertus Peter van Iersel
Wilhelma Peter van Iersel
Joannes Lambert van Hees
Elisabeth
Joannes Jan van Hees
Josina Jan van Hees
Maria Jan van Hees
Joannes Adriaan van der Schoor
Petronella Peter Stoeldrajers
Nicolaas Jan den Ouden
Gerardus Jan den Ouden
Maria Jan den Ouden
Petronella Jan den Ouden
Joanna Jan den Ouden
Adrianus Hendrik Timmermans
Joanna Hendrik Timmermans
Joannes Laurens Witlox
Henrica Adriaan van Beurden
Laurentius Jan Laurens Witloks
Joanna Jan Wittelox
Adrianus Huibert van Hees
Elisabeth Thomas van Beurden
hoedanigheidgezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
huisvrouw
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
inwonend
inwonend
inwonend
inwonend
inwonend
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
huisvrouw
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
huisvrouw
gezinshoofd
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
huisvrouw
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
inwonend
inwonend
gezinshoofd
gezinshoofd
inwonend
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
dienstmeid
gezinshoofd
dienstknecht
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
dienstmeid
huisvrouw
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
dienstknecht
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
dienstknecht
dienstmeid
inwonend
gezinshoofd
gezinshoofd
gezinshoofd
inwonend
inwonend
inwonend
dienstmeid
gezinshoofd
gezinshoofd
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
huisvrouw
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
gezinshoofd
gezinshoofd
kind ouder dan 16
dienstmeid
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
kind jonger dan 16
dienstknecht
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
huisvrouw
gezinshoofd
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
inwonend
inwonend
dienstknecht
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
dienstknecht
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
inwonend
gezinshoofd
inwonend
kind jonger dan 16
dienstknecht
huisvrouw
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
huisvrouw
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
dienstknecht
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
dienstknecht
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
kind jonger dan 16
huisvrouw
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
huisvrouw
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
12v
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
dienstknecht
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
dienstmeid
huisvrouw
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
dienstmeid
inwonend
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
dienstknecht
gezinshoofd
inwonend
inwonend
inwonend
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
dienstmeid
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
dienstmeid
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
inwonend
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
inwonend
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
folio1v
1v
1v
1v
1v
1v
1v
1v
1v
1v
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2v
2v
2v
2v
2v
2v
2v
2v
2v
2v
2v
2v
2v
2v
2v
2v
2v
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4v
4v
4v
4v
4v
4v
4v
4v
4v
4v
4v
4v
4v
4v
4v
4v
4v
4v
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6v
6v
6v
6v
6v
6v
6v
6v
6v
6v
6v
6v
6v
6v
6v
6v
6v
6v
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7v
7v
7v
7v
7v
7v
7v
7v
7v
7v
7v
8
8
8
8
8
8
8
8
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
9
9
9
9
9v
9v
9v
9v
9v
9v
9v
9v
9v
9v
9v
9v
9v
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11v
11v
11v
11v
11v
11v
11v
11v
11v
11v
11v
11v
11v
11v
11v
11v
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12v
12v
12v
12v
12v
12v
12v
12v
12v
12v
12v
12v
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13v
13v
13v
13v
13v
13v
13v
13v
13v
13v
13v
13v
13v
13v
13v
13v
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14v
14v
14v
14v
14v
14v
14v
14v
14v
14v
14v
14v
14v
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15v
15v
15v
15v
15v
15v
15v
15v
15v
15v
15v
15v
15v
15v
15v
15v
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16v
16v
16v
16v
16v
16v
16v
16v
16v
16v
16v
16v
16v
16v
16v
16v
16v
16v
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17v
17v
17v
17v
17v
17v
17v
17v
f.17v-18v
Soo dat de persoonen oudt boven de sestien jaeren beloopen vier hondert aght en veertigh persoonen… segge 448 persoone.Ende out beneden de sestien jaeren het getal van hondert agh en tnegentig persoone… segge 198 persoone

Wijders verclaeren wij ondergeschreve regenten en secretaris van Udenhout op den eet, in het stuck onser bedienin gedaen, en op peene van als mijn eedigen aangesien ende gestraft te worden, het bovenstaende quohier op rechtelijk en naer onse beste kennis en wetenschap, op gestelt te hebben, sonder dat onses wetens iemand, wie het oock soude mogen weesen, klijn off groot, oud off jonck, rijk off arm daer van afgelaten is, off sestien jaeren sijnde voor jonger gebragh is, off niet metter daet, en maer alleen om te ontgaen de betaelinh van het leven de en ter dier oorsaeke vrij gelaeten worden van de betaelingh van alle quartiers, en dorpslasten en omslaegen, over het geheel jaer van de paght onder de arme gestelt is,
Actum den dartigsten december seventien hondert vier en dartigh
Peter Cornelis Vermeer
Adriaen Hendr: Hamer
Denis Janse Schapendonck
Adriaen Arien Marselis
dit is het gewoon merck van Niclaes van Abeelen +
dit is het merck van Goijert de Jonge +
H.H.V. Fenema

f.19:
2: Colommen vande persoonen die vande publieke almoese sijn levende,

naam, patroniem, achternaamPetrus Thomas Piren
Michiel Peter Piren
Anna Peter Pieren
Adriana Peter Pieren
Hubertus Peter Verhoeven
Catharina Robbert van Emmen
Elisabeth Huibert Verhoeven
Joannes Huibert Verhoeven
Maria Jan van Dongen
Joanna Willem Geenen
Joanna van Aelst
Maria Jan van Esch
hoedanigheidgezinshoofd
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
gezinshoofd
gezinshoofd
folio19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
f.19v-20:
Soo dat de persoonen out boven de sestien jaeren beloopen het getal van twaelff persoonen… segge 12 persoonenEnde de oudt beneden de sestien jaeren het getal van negen persoonen…segge 9 persoonen.

Wij ondergeschreve predicant en armmeester verclaeren bij deesen op den eedt, en op peene van als mijn edigen aangesien ende gestraft te worden, dat op het bovenstaende quohier, of lijst, niemant voor arm gebraght is, dan die metterdaet, en niet om te ontgaen de betaelingh van het hooftgelt vande publike aelmissen is levende en waeraan soo veel wort uijtgereijkt als de gelegentheijt der arme kassa eenighsints lijden kan, sonder dat onder de benaeminge van arme eenige andere luijden gemeent worden, dan soo daenige die sonder eenige opsight tot de betaelinge van het hoftgelt door de diaconij, off armmeesters soude onderhoude worden,
Actum den dartigsten december seventienhondert vier en dartigh

..D. Lange predicant
Andries Woestenburgh

f.20v:
De Diaconen Jan van de Plas, en J.J. Althoffer door dheeren regenten alhier versoght sijnde geworden tot het teijkenen van de voorenstaende armme lijst, geven deselve tot antwoort dat sij geduerende haere administratie van ontrent vier weecken geen arme de diaconije betreffende hebben te onderhouden altijt voor soo veel de jegenwoordige tijt aengaedt, en dat de ondergeteeckende, de voorenstaende arme persoonen, niet en conserneren en verclaerende dat voort jegenwoordige als voorseijt geen persoonen vande diaconije arme, door ons onderhouden werden, vermeijnende hiermede aan haer Ed:Mo: resolutie en intentie te hebben voldaen actum Oosterwijk den tweede januarij 1735.
J.J. Althoffer
Jan van de Plas.

naam, patroniem, achternaamPetrus Cornelis Claessen
Maria Cornelis Cleijsen
Maria Laurens Claessen
Dingena Laurens Claessen
Maria Jan Hamers
Joanna Peter Prims
Maria Peter Priems
Cornelia Willem Huvenaers
Joanna Willem Hoevenaars
Andreas Adriaan Woestenburgs
Petrus Wouter Voutengel
Wilhelma Jan van Hees
Dionisius Wijnand Schapendonk
Maria Willem van Laerhoven
Adrianus Denis Schaependonck
Joanna Denis Schapendonck
Catharina Handrixs
Franciscus Willem Verbeeck
Adrianus Antonis Schurmans
Maria Hendrik Pijnenborgh
Adrianus Adriaan de Cort
Maria Hendrik van de Ven
Theodorus Embert Dirk Appels
Elizabeth Peter Arnold Hamers
Adrianus Hendrik van der Schoor
Petrus Hendrik van der Schoor
Petronella Hendrik van der Schoor
Walterus Lambert Verheijde
Elisabeth Jan Witlocx
Adriana Marten Kuijpers
Gertrudis Peter van Coensel
Joannes Peter Maes
Joanna Peter van Coensel
Nicolaas Jasper Lommers
Walburga Cornelis van de Plas
Jasper Nicolaas Lombaerts
Adrianus Laurens Adriaan Witlocx
Wilhelma Laurens van de Schaepburg
Laurentius Adriaan Witloks
Joanna Adriaan Witlox
Elisabeth Adriaan Witloxs
Laurentius Hendrik van Beurden
Wilhelma Adriaan van Loon
Martinus Jan Adriaan de Cort
Adriana Adriaan van Loon
Josina Marten de Kort
Joanna Marten de Kort
Elisabeth Marten de Kort
Adriana Marten de Kort
Joannes Dirk van de Ven
Anna Hendrik van Kuijck
Henricus Jan van de Ven
Theodorus Jan van de Ven
Adrianus Peter van de Pas
Helena Jan de Kock
Joannes Adriaan van de Pas
Helena Adriaan van de Pas
Gerardus Adriaan Verhoeven
Adriana Gijsbert van den Boer
Joannes Gerard Verhoeven
Joanna Maria Gerard Verhoeven
Petronella Peter Verhoeven
Joanna Gerard Verhoeven
Joanna Cornelis de Cort
Joannes Marcelis van Hees
Petronella Hendrik Priems
Adriana Jan van Hees
Antonia Jan van Hees
Michiel Adriaan van Loon
Catharina Leonard van der Staek
Adrianus Govert van Deursen
Henrica Adriaan van Deursen
Adrianus Huibert Verhoeven
Joanna Joost Dickkens
Maria Adriaan Verhoeven
Joannes Arnold van Laerhoven
Helena
Catharina Jan van Laerhoven
Joannes van Tilborgh
Petronella Jan Burghmans
Cornelius Jan van Tilburgh
Gerardus Jan van Tilborgh
Franciscus Cornelis van Roussel
Petronella Huibert Verhaegen
Maria Frans van Roesel
Christianus Jan van Asten
Maria Jan van den Broeck
Maria Andries Adriaan Scheeven
Ferdinandus Peter van der Sterre
Segerus Jan Andries den Ouden
Adriana Peter Arnold Hamers
Wilhelmus Zeger den Ouden
Arnoldus Zeger den Ouden
Joanna Zeger den Ouden
Maria Jan Andries den Ouden
Catharina Cornelis de Leew
Angelina Jan van Gurcum
Lucia Jan Vermeer
Adam Arnold van Helvoirt
Maria Laurens Witloxs
Adam Arnold van Helvoirt
Adriana Arnold van Helvoordt
Joanna Arnold van Helvoort
Lambertus Cornelis Adam van Iersel
Ida Jan Peter Adams
Cornelius Lambertus Adam van Iersel
Maria Lambert van Irsel
Walterus Willem van Broechoven
Gertrudis Peter van de Pas
Petrus Wouter van Broekhoven
Joannes Wouter van Broeckhoven
Leonardus Wouter van Broechoven
Henrica Wouter van Broekhoven
Maria Wouter van Broeckhoven
Joanna Wouter van Broeckhoven
Walterus Joost Leermans
Petronella Willem van Elderen
Judocus Wouter Leermans
Anna Maria Wouter Leermans
Nicolaas Verhagen
Anna Maria Smits
Joannes Jan van Babel
Joannes Jan van Babel
Maria Adriaan Arissen
Anna Maria Jan van Babel
Adrianus Jan van Babel
Adrianus Antonis Smolders
Henricus Adriaan Smolders
Joanna Maria Adriaan Smolders
Adriana Laurens Adriaan Witlox
Gijsbertus Jan van Iersel
Maria
Adrianus van de Ven
Joost van de Ven
Maria van de Ven
Gerardus Arnold Anthonise
Joanna Willem de Ridder
Cornelia
Elisabeth Willem Wouter Wagemakers
Andreas Jan van Iersel
Maria Jan van Iersel
Wilhelmus Jan van Iersel
Adrianus Cornelis Schoenmakers
Maria Jan van Son
Joannes Adriaan Schoenmaekers
Joanna Maria Jan van Son
Adrianus Jan van Aelst
Lucia Cornelis Havermans
Joannes Adriaan van Aelst
Willebrordus Adriaan van Aelst
Lambertus Adriaan van Aelst
Petrus Jan van Iersel
Joanna Maria Adriaan Mutsaerts
Maria van Loon
Petrus Jan van Iersel
Joanna Maria Adriaan Mutsaerts
Lesia
Adrianus Peter van Gorcom
Maria Gijsbert Smolders
Gijsbertus Adriaan van Gorcum
Gerardus Adriaan van Gurkom
Wilhelmus Adriaan van Gurcom
Anna Maria Adriaan van Gurp
Anna Adriaan van Gurcom
Joannes Gerard Heunen
Catharina Jan Koenen
Gerardus Jan Heunen
Adrianus Huibert Haemers
Maria Lambert van Hees
Antonia Leonard Adriaan? Jooste
Justinus Gijsbert van Abelen
Anna Maria Gijsbert van Abeelen
Adriana Adriaan Arnold Marcelis
Justinus Peter van Rijswijk
Maria Peter Rijswijck
Adrianus Peter van Rijswijck
Joannes Nicolaas Philipse
Petronella Jan de Groot
Joannes Francis Wagemaekers
Joanna Willem Verhoeve
Arnoldus Francis Wagemakers
Joannes Jan Seijkens
Maria Jan Schuermans
Joannes Heerkens
Adriana Jan van Iersel
Joannes Jan Heerkens
Quirinus Paulus van Strijthoven
Henrica Leonard van der Staeck
Joannes Quirijn van Strijdthoven
Gerardus Joost Ekels
Adriana Jan van Rijswijk
Joannes Gerard Ekels
Maria Nicolaas Deckers
Joannes Heerkens
Adriana Jan van Iersel
Joannes Jan Heerkens
Quirinus Paulus van Strijthoven
Henrica Leonard van der Staeck
Joannes Quirijn van Strijdthoven
Gerardus Joost Ekels
Adriana Jan van Rijswijk
Joannes Gerard Ekels
Maria Nicolaas Deckers
Henricus Peter van de Pas
Joanna Willem van Broechoven
Petrus Hendrik van de Pas
Joannes Hendrik van de Pas
Hubertus Hendrik van de Pas
Catharina Hendrik van de Pas
hoedanigheidgezinshoofd
gezinshoofd
inwonend
gezinshoofd
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
armmeester
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
dienstmeid
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
inwonend
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
folio19v
19v
19v
19v
19v
19v
19v
19v
19v
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22v
22v
22v
22v
22v
22v
22v
22v
22v
22v
22v
22v
22v
22v
22v
22v
22v
22v
22v
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23v
23v
23v
23v
23v
23v
23v
23v
23v
23v
23v
23v
23v
23v
23v
23v
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
25
25
24v
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25v
25v
25v
25v
25v
25v
25v
25v
25v
25v
25v
25v
25v
25v
25v
25v
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
f.26
Soo dat de persoonen oudt boven de sestien jaeren beloopen het getal van hondert en twintig… segge 120 persoone
Ende oudt beneden de sestien jaere ten getaele van vijffenseventigh… segge 75 persooneWij regenten en secretaris van Udenhoudt, verclaeren bij deesen op den eed in het aanvang van onse bedieninge gedaen, dat op deese derde colomme geen andere persoonen sijn gebraght als die inderdaet onvermogen sijn het geheele off volle hooftgelt te betaelen en daerom inde personele lants en dorpslasten, niet ten volle contribueren.
Actum den dartigsten december seventien hondert vier en dartigh

Peter Cornelis Vermeer
Adriaen Hend: Hamers
Denis Janse Schapendonck
Adriaen Ariaen Marselis
dit is het gewoon merck + van Nicolaas van Abelen
dit is het gewoon merk + van Goijert de jongh
H.H.V. Fenema.

Reageren is niet mogelijk