Kohier van het hoofdgeld in plaats van gemaal. 1702.

(inventarisnummer 104 uit het archief van het dorpsbestuur van de gemeente Udenhout, 1597-1813)

Voorde Generalitijt

Quohier wegens het gemael bij burgem(eesteren) ende setteren van Udenhout opgestelt achtervolgens de resolutie ende aanschrijvens van haer Ed:Mo: de Heeren Raeden van State der Vereenichde Nederlanden in dato den sestienden december des jaers xvi c sevenentachtigh, Ende gesterct met de verclaringe ende ondeteeckinge als in het placcaet vande gem(elde) haer Ed:Mo: in dato den negentienden feb(ruari) 1695 den achtsten maert 1702 overgelevert aen den ontfanger der gemeene middelen des quartiers van Oosterwijck, Ende dit vande persoonen derwelcke haer ofte haere familien ingevolge de aensegginge van de gem(elde) burgemeesters ende setteren, aen deselve hebben aengegeven (oof?) soo als de aengevers het getal ende ouderdom hender familien hebben geĆ«xpress…

Voornaam, patroniem, achternaam

Walterus Jan van Laerhoven
Joanna Jan van Broeckhoven
Walterus Joannes Wouter van Laerhoven
Joanna Wouter van Laerhoven
Leonardus Wouter Jan van Laerhoven
Franciscus Wouter van Laerhoven
Anna Wouter van Laerhoven
Joannes Adriaan van Spaendonk
Joannes Jan Simon Dolken
Maria Adriaan Geerts
Adrianus Jan Dolken
Joannes Jan Dolck
Maria Wouter van de Velde
Joannes Bastiaan de Groot
Catharina Hendrik Berkelmans
Henrica Jan de Groodt
Sebastianus Jan de Groodt
Adrianus Jan de Groodt
Wilhelmus Willem Brekelmans
Anna Antonis Jan van de Pas
Joanna Jan van Spaendonk
Allegonda Jan van Spaendonk
Adrianus Jan Spaendonck
Maria Jan de Ridder
Arnoldus Adriaan Wolfs
Petrus Jan de Ridder
Petronilla Adriaan Wolfs
Joannes Govert Heeren
Adriana
Joannes Arnold Jan de Ridder
Catharina Heiliger Joost Ariaens
Adrianus Jan Arnold de Ridder
Heiliger Jan de Ridder
Cornelius Jan de Ridder
Ida Jan de Ridder
Adrianus Antonis Jan Wolfs
Maria Arnold Jan Hamers
Cornelia Adriaan Wolfs
Wouter Adriaan Stevens
Elisabeth Joost Jan Joordens
Anna Wouter Span
Adrianus Wouter Adriaan Stevens
Joannes Wouter Span
Adriana Wouter Adriaan Stevens
Maria Wouter Span
Wilhelmus Jan van Laerhoven
Margareta Peter Jan Willems (Verhoeven)
Joanna Willem van Laerhoven
Maria Willem van Laerhoven
Joannes Willem van Laerhoven
Arnoldus Willem van Laerhoven
Judocus Willem van Laerhoven
Joannes Jan van Kleef
Maria Jan van Cleef
Maria Sebastiaan van Hoof
Joanna Jan van Kleef
Ida Jan van Kleef
Dionisius Wijnand Schapendonk
Wijnandus Denis Jan Scapendonck
Maria Bartholomeus Stevens
Petronilla Wijnand Scapendonck
Joannes Wijnand Schapendonck
Maria Wijnand Schapendonck
Petrus Jan Robben
Maria Peter Jan van Loon
Joannes Jan Schapendoncq
Maria Adriaan van Rijswijck
Joannes Jan Jan Schapendoncq
Maria Jan Jan Schapendoncq
Joannes Cornelis Adams
Elisabeth
Anna Jan Adams
Henricus Adriaan Lambert van Hees
Arnoldus Lambert van Hees
Helena Willem Marten de Kort
Gerardus Gerard Gerard Pijnenborgh
Elisabeth Gerard Gerard Pijnenborgh
Wilhelma Hendrik van Hees
Wilhelma Gerard Gerard Pijneborg
Adrianus Gerard van Pijnenborgh
Henricus Hendrik van Hees
Maria Hendrik Aertsen) van Laerhoven
Maria Hendrik van Hees
Daniel Peter Daniels
Antonia Joorden Janssen
Catharina Daniel Peter Daniels
Maria Willem Nicolaas Verhoeven
Nicolaas Thomas Kleijns
Maria Adriaan Stockermans
Joannes Jan Jan Adriaan Vermeer
Margareta Adriaan Sijmons
Nicolaas Joost Jan Joordens
Sijcke
Joannes Peter Berckelmans
Joanna Peter Berckelmans
Joost Jan van Abeelen
Gommarus Jan Gommert de Kort
Joanna Willem Adriaan Bertens
Wilhelmus Gommert de Kort
Anna Gommert de Kort
Maria Gommert de Kort
Petrus Gommert de Kort
Wilhelmus Peter Bertens
Hubertus Adriaan Lambert van Hees
Catharina Simon Peter Priems
Adrianus Huibert van Hees
Maria Huibert van Hees
Wilhelma Huibert van Hees
Petrus Willem Bertens
Maria van der Voort
Adriana Peter Bertens
Maria Peter Bertens
Dionisius Jan Schapendonck
Joannes Jan de Jongh
Maria
Joannes Jan Jan de Jongh
Elisabet Jan de Jongh
Maria Jan Jan de Jongh
Wouter
Margareta Jan Schapendonck
Joanna Willem van Broechoven
Walterus Willem van Broechoven
Wilhelmus Wouter van Broechoven
Petronilla Adriaan van Rijswijck
Petrus Willem van Broechoven
Joanna Willem van Broechoven
Henricus Willem van Broechoven
Maria Jan de Kort
Huberta Jan Scapendonck
Nicolaas Adriaan Nicolaas Willem Verhoeven
Adrianus Nicolaas Willem Verhoeven
Arnoldus Jan Claessen
Anna Jan Peters
Petrus Arnold Janssen
Joanna Arnold Jan Claessen
Adrianus Arnold Jan Claessen
Adrianus Jacob van de Wouw
Helena
Maria Wouter Joosten
Cornelia Adriaan Nicolaas Willem Verhoeven
Petrus Jan Piggen
Mechtildis Peter Jacob van Laarhoven
Wilhelmus Jan Hendrik Emmen
Adriana Willem Jan Hendrik Emmen
Judocus Adriaan Witlox
Adrianus Joost Witlox
Elisabeth
Adrianus Jan van Rijswijk
Arnoldus Cornelis Peters
Maria Jan Gijsberts
Adrianus Arnold Cornelis Peters
Elisabeth Arnold Cornelis Peters
Heiliger Arnold van Grevenbroeck
Joanna Arnold Grevenbroeck
Arnoldus Jan Dirk van Grevenbroeck
Cornelius Arnold van Grevenbroeck
Petronella Arnold Grevenbroeck
Joanna Willem Nicolaas Verhoeven
Wilhelma Zeger van der Voordt
Cornelius Joost van Iersel
Joanna
Joannes Cornelis van Iersel
Petrus Cornelis van Iersel
Anna Cornelis van Iersel
Adrianus Jan Jordens
Maria Adriaan Joost Nauwen
Joannes Adriaan Jordens
Petrus Matheus Gerrits
Justinus Hendrik Joost Teeckels
Elisabeth Gerard van Rijswijck
Josepha Joost Eekels
Gerardus Joost Ekels
Maria Cornelis Wittelox
Cornelius Jan Adriaan Witlox
Anna Jan van Irsel
Lambertus Adriaan Lambert van Hees
Joanna Mattheus Willem Berghmans
Joannes Lambert van Hees
Ida Lambert van Hees
Christianus Lambert van Hees
Maria Lambert van Hees
Maria Lambert van Hees
Magdalena Lambert van Hees
Adrianus Lambert van Hees
Walburga Cornelis van de Plas
Henricus Jan Dolck
Gijsbertus Hendrik Dolken
Joannes Hendrik Dolken
Joannes Cornelis van de Plas
Gerarda Peter Willem van Rijswijck
Petrus Adriaan Heijmans
Maria Adriaan Heijmans
Cornelius Hendrik van de Plasse
Elisabeth Bastiaan van Hove
Josina Peter Robben
Cornelius Adriaan van Iersel
Joannes Adriaan van Iersel
Wilhelmina Jacob Piggen
Steven Cornelis Steven Span
Maria Jan Jacob van Rijswijck
Cornelia Steven Span
Adriana Steven Span
Adrianus Steven Span
Joanna Steven Spanne
Maria Steven Spannen
Maria Steven Spannen
Joannes Jacob Piggen
Arnoldus Jacob Piggen
Joannes Embert Jacob van Rijswijck
Maria
Petrus Jan Embert van Rijswijk
Petrus Wouter Voutengel
Petronella Peter Jan Jonckheer
Petronilla Michiel Jan Peter Heesackers
Petrus Adriaan Embert van der Schoor
Maria Wouter Vouthengel
Walterus Wouter Vouthengel
Maria Peter Vermeer
Waltera Wouter Vathengel
Petrus Jan Colen
Joannes Peter Kolen
Petronella Peter Colen
Maria Peter Kolen
Henricus Adriaan van der Schoor
Joannes Jan Hamers
Petronella
Maria Jan Hamers
Arnoldus Jan Joost van Iersel
Petronella Adriaan van Iersel
Adriana Arnold van Iersel
Joannes Arnold van Eersel
Adrianus Arnold van Irsel
Wilhelma Peter Nauwen
Wilhelmus Berghmans
Seijcken
Cornelius Willem Berghmans
Franciscus Willem Berghmans
Margaretha Willem Berghmans
Ieffken Willem Berghmans
Cornelius
Petrus Judocus Nauwen
Elisabeth Adriaan Schapendonck
Adrianus Peter Nauwen
Joannes Willem Bergmans
Gertrudis Jan Willem Bergmans
Franciscus Jan Bergmans
Wilhelmus Jan Willem Bergmans
Petronella Jan Bergmans
Elias Adriaan Jan van Hackt
Wilhelmus Robbert Breekelmans
Lucia Jan van Broeckhoven
Maria Willem Breekelmans
Joanna Willem Breekelmans
Petrus Willem Breekelmans
Joannes Willem Breekelmans
Arnoldus Willem Brekelmans
Adrianus Denis Schapendonck
Joanna Joost Jan Schapendonck
Justus Adriaan Schapendonck
Dionisius Adriaan Schaependonk
Adriana Adriaan Schapendonk
Henricus Jan Peter Vermeer
Adrianus Jan Hamers
Maria Hendrik Willem Claes
Theodora Adriaan Hamers
Maria Arnold Adriaan Brekelmans
Wilhelma Hendrik Vermeer
Catharina Jan Arnold Marcelis
Joannes Adriaan Jan Hamers
Joannes Adriaan Jan Hamers
Adrianus Adriaan Jan Hamers
Adriana Huibert Piggen
Hubertus Wouter Piggen
Margareta Adriaan Schaependonck
Joannes Arnold Jan Marcelissen
Henrica Marten Hendricx
Godefridus Marten Simons Priems
Joanna Govert Marten Priems
Segerus Govert Marten Priems
Anna Jacob van Eersel
Antonius Cornelis Witlocx
Adriana Antonis Witlocx
Petronilla Wouter van de Paz
Walterus Peter van de Pas
Petrus Wouter van de Pas
Catharina Jacob Cornelis Witlox
Joannes Wouter van de Pas
Joanna Wouter van de Pas
Jacobus Jan Peter Adam Iersel
Wilhelma Jan Antonis Deckers
Petrus Jacob van Iersel
Joannes Jacob Jan van Iersel
Martinus Jacob van Iersel
Cornelius Antonis Adriaens
Elisabeth Cornelis Antonis Adriaens
Joost Willem Joosten
Joannes Joost Willem Joosten
Joanna Joost Willem Joosten
Wilhelma Joost Willem Joosten
Jacobus Peter Jan Vermeer
Joannes Peter Vermeer
Adriana Peter Vermeer
Maria Thomas Adriaan van Rijswijck
Joannes Thomas van Rijswijk
Petronella Adriaan Hendrik de Meijer
Thomas Adriaan van Rijswijck
Adrianus Thomas van Rijswijck
Wilhelmus Gijsbert Smolders
Wilhelmus Arnold de Ridder
Cornelia Cornelis Oerlemans
Petrus Willem de Ridder
Gijsbertus Hendrik Smolders
Petronella Gijsbert Smulders
Maria Gijsbert Smolders
Arnoldus Adriaan van Iersel
Nicolaas Arnold van Irsel
Joannes Arnold van Irsel
Wilhelmina Willem de Ridder
Cornelius Peter Stoeldraijers
Petronella Peter Stoeldrajers
Maria Peter Stoeldrijers
Joannes Willem Christiaan van Hees
Magdalena Jan Arnold van Laerhoven
Joanna Jan Willem van Hees
Petrus Jan van Abeelen
Maria Peter van Abeelen
Leonardus Peter van Abeelen
Arnoldus Peter van den Abeelen
Anna Peter van Abelen
Joanna Jan Willem Bergmans
Maria Jan van Hees
Petrus Jan van Hees
Christianus Jan van Heeze
Maria Peter van de Pas
Elisabeth Peter Stoeldraijers
Adriana Peter Wouter Coolen
Adrianus Peter Kolen
Wouter Colen
Joannes Peter Vermeer
Maria
Margareta Christiaan Ariaens
Adriana Adriaan Vrints
Joannes Jan van Abeelen
Anna Maria Adriaan Bettens
Joannes Peter Verhulst
Adrianus Hendrik Hamers
Maria Adriaans
Adrianus Jan Verhulst
Joannes Jan Verhulst
Maria Jan Verhulst
Petrus Jan Verhulst
Adriana Jan Verhulst
Gerardus Jan Verhulst
Reinerus Peter van Vlijmen
Maria Nicolaas van Boxel
Petronella Reinier van Vlijmen
Henricus Adriaan Hamers
Aleidis Jan de Kort
Wilhelmus Huibert van Laerhoven
Joanna
Joanna Hendrik Adriaan Cornelis
Hendrina Hendrik Adriaan Cornelis
Adrianus Hendrik Adriaan Cornelis
Adrianus Jan Priems
Elisabeth
Joannes Adriaan Priems
Joanna Adriaan Priems
Maria
Joannes Adriaan Witlocx
Antonia Peter Willem Verhoeven
Arnoldus Jan Witlocx
Elisabeth Jan Witlocx
Joannes Cornelis Jan Driessen
Adrianus Arnold Marcelis
Adriana Adriaan Arnold Marcelis
Adrianus Adriaan Arnold Marcelis
Joost Sebastiaan Witlocx
Petronella Bastiaens
Wilhelmus Bastiaan Willems
Gijsbertus Peter van Rijswijck
Petrus Gijsbert van Rijswijck
Joannes Peter van Rijswijk
Cornelius Jan Driessen
Joanna
Digna Cornelis Jan Driessen
Joanna Gijsbert van der Hulst
Wilhelmus Adriaan Marten de Cort
Joanna Janssen
Adriana Gijsbert Jordens
Joannes Gijsbert Jordens
Cornelius Gijsbert Jordens
Joorden Gijsbert Jordens
Joanna Govert Priems
Simon Govert Priems
Cornelia Gerard van Rijswijck
Joanna
Adriana Laurens Verhoeven
Joannes Adriaan Coolen
Joannes Adriaan Coolen
Joanna Cornelis Franssen
Laurentius Adriaan Coolen
Catharina Adriaan Colen
Joanna Adriaan Coolen
Petrus Adriaan Kolen
Gerardus Hendrik van Beurden
Cornelius Adriaan Roosen
Catharina Adriaan Roosen
Henricus Thomas van Beurden
Maria Gerard Embert van Rijswijck
Adrianus Hendrik van Hees
Adriana Jan van Rijswijk
Cornelia Adriaan Coolen
Laurentius Jan van Rijswijck
Petrus Jan van Rijswijk
Henrica Matthijs Gerrits
Wilhelmus Adriaan van Hees
Maria Adriaan van Son
Judith Antonis de Kort
Engelberta Adriaan Huibert Piggen
Henricus Arnold Hamers
Lamberta Adriaan Lamberts
Joanna Hendrik Hamers
Adrianus Huibert Jan Piggen
Magdalena Adriaan Piggen
Gerardus Adriaan Gerits
Hubertus Gerard Adriaan Gerits
Hubertus Adriaan Huibert Piggen
Laurentia Adriaan Piggen
Joannes Adriaan Piggen
Jacobus Cornelis Witlocx
Cornelius Jacob Witlox
Joannes Hendrik Jans
Adriana (huisvrouw) van Jans
Petrus Jan Willem Verhoeven
Joanna
Joannes Peter Verhoeven
Adrianus Peter Verhoeven
Joanna Peter Verhoeven
Joanna
Joannes Jan van de Pas
Michiel Jan Craenen
Christina Hendrix
Petrus Jan van Aelst
Gertrudis Antonis Andries Michiels
Helena Peter Jan van Aelst
Adrianus Peter van Aelst
Joannes Peter van Aelst
Wilhelma Peter van Aelst
Cornelius Peter van Aelst
Antonius Peter van Aelst
Embertus Jan Embert van Strijthooven
Joanna Adriaan van Laerhooven
Helena Embert van Strijthooven
Anna Embert van Strijdhoven
Joannes Embert Jan van Strijdhoven
Maria Embert Jan van Strijdhoven
Theodorus Jan Appels
Joannes Jan Peter Vermeer
Anna Jan Schapendonck
Adrianus Jan Vermeer
Joannes Hendrik Jan Schapendonck
Catharina Jan van Abeelen
Joanna Jan Schaependonk
Anna Maria Jan Schapendonck
Joannes Jan Schapendonck
Maria Jan Jan Adriaan Vermeer
Adriana Jan Vermeer
Joannes Jan Vermeer
Laurentius Jan Vermeere
Adrianus Jan van de Plasch
Petronella
Elisabeth Adriaan van de Plasch
Martinus Jan Adriaan de Cort
Petronella Marten Hessels
Martinus Jan Hessels
Maria Adriaan Jan Jan Joost Vos
Joannes Marten Jan Hessels
Joanna Marten Hessels
Franciscus Marten Hessels
Justina Simon Marten Priems
Joannes Adriaan Gommert de Cort
Adriana Jan Adriaan de Cort
Adrianus Jan de Kort
Elisabeth Jan de Kort
Antonius Jan de Kort
Laurentius Bernard Witlocx
Anna Laurens Witlocx
Anna Adriaan van Iersel
Adrianus Joost van Irsel
Maria Hendrik de Wit
Adriana Adriaan van Irsel
Joost Adriaan van Ierssel
Joanna Jacob Jan Jacobs
Anna Jacob Jan Jacobs
Josina Jacob Jan Jacobs
Wilhelmus Jacob Jan Jacobs
Joannes Jacob Jan Jacobs
Maria Nicolaas Willem Verhoeven
Joanna Adriaan Jan van Iersel
Adrianus Peter van Broeckhoven
Elisabeth Sebastiaen Willem Witlocx
Joanna Adriaan van Broeckhove
Henricus Adriaan van Broeckhoven
Sebastianus Adriaan van Broekhoven
Petronilla Adriaan van Broekhoven
Nicolaas Adriaan Jan van Iersel
Adrianus Laurens van de Wouw
Adriana
Joost Adriaan van de Wouw
Joanna Adriaan van de Wouw
Cornelius Peter van Broeckhoove
Petrus Jan van Broeckhoven
Maria
Wilhelmus Peter van Broekhoven
Joanna
Laurentius Jan Jacobs
Laurentius Jan Laurens Wauters
Maria Jan Steven Span
Maria Laurens Jan Laurens Wauters
Petrus Laurens Jan Laurens Wauters
Francina Laurens Jan Laurens Wauters
Joannes Laurens Jan Wouters
Adam Laurens Jan Laurens Wouters
Anna Laurens Jan Laurijssen
Omnium Sanctorum Laurens Weijters
Cornelius Laurens Wauters
Cornelius Cornelis Jacob Marcelissen
Gijsbertus Cornelis Cornelis Jacobs
Joannes Cornelis Cornelis Jacobs
Magdalena Cornelis Cornelis Jacobs
Arnoldus Peter van Eersel
Petronella Adriaan Schoenmakers
Adrianus Cornelis Schoenmakers
Lucia Adriaan Cornelis Schoenmakers
Adam Arnold van Vlijmen
Petronella Simon Priems
Adriana Adam van Vlijmen
Arnoldus Adam van Vlijmen
Adrianus Adam van Vlijmen
Joanna Willem Adriaan Stevens
Wilhelma Adriaan Jan van Son
Adriana Nicolaas Joosten
Nicolaas Adriaan Vermeer
Adrianus Matheus Francken
Nicolaas Jan van der Schoot
Petronella Antonis Laurens Coolen
Lambertus Hendrik van Hees
Adriana Govert Vermeer
Joanna Jan Brekels
Adrianus Jan Brekels
Godefridus Huibert van Iersel
Maria Jan Nicolaas van Irsel
Laurentius Jan Schapendonck
Joanna Laurens Schaependonck
Joannes Laurens Schaependonck
Wilhelma Laurens Schapendonck
Maria Laurens van den Brekel
Joanna Lambert van Hees
Wilhelmus Hendrik van Laerhoven
Henricus Hesselmans
Adrianus Jan Adams
Petrus Jan Vermeer
Joanna Laurens van den Abelen
Catharina Arnold Jan Brekels
Laurentia Peter Vermeer
Maria Laurens van Abeelen
Maria Elias Aerts
Gerardus Adriaan Gommert de Cort
Arnoldus Laurens van den Abelen
Ida Jan Peter Adams
Cornelius Jan Adams
Maria Jan Peter Adams
Cornelia Wouters
Adrianus Jan Roeren
Petrus Jan van Coensel
Maria Cornelis Jan van Iersel
Joanna Joost van Rijswijck
Catharina Laurens van Rijswijck
Anna Matijssen
Elisabeth Adriaan van Iersel
Maria Jan Adriaan Heelen
Joannes Hendrik de Cort
Justinus Laurens van Rijswijk
Petronilla Joost van Rijswijk
Dijmpna Hendrik Emmen
Adrianus Jan Schapendonck
Robertus Jan Colen
Walterus Jan Coolen
Adrianus Jan Colen
Henrica Jan Coolen
Joannes Hendrik van Laerhoven
Wilhelma Adriaan Schapendonck
Maria Laurens Jan van Rijswijck
Laurentius Adriaan Schapendonck
Joannes Adriaan Schaependonck
Joanna Adriaan Schaependonk
Maria Wijnand van Abeelen
Nicolaas Wijnand van Abelen
Arnoldus Gerard Gerard Pijnenborch
Margareta Gijsbert Wijtman van Iersel
Wijnandus Jan van Abelen
Gijsbertus Wijnand van Abeelen
Joannes Wijnand van Abelen
Cornelius Wijnand van den Abelen
Josina Wijnand van Abeelen
Cornelia Nicolaas Cornelis Schijven
Adrianus Arnold Adriaan Hamers
Maria Jan Tuulincx
Maria Wijnand van Abeelen
Elisabeth Gijsbert van Iersel
Margareta Hendrik Joost Eeckels
Anna Maria Jan Pieren
Elisabeth Jan Pieren
Theodorus Jan Joost van den Broeck
Elisabeth Adriaan Jan Peter Schapendonck
Petronella Daniel van Son
Joannes Daniel van Son
Joannes Michiel Cuijpers
Adriana Adriaan Peter Simon Priems
Adrianus Jan Michiel Pieren
Daniel Hendrik Daniel van Son
Lucas Daniel van Son
Theodora Adriaan van Son
Joannes Jan van Aelst
Maria Jan van Aelst
Joannes Jan van Aelst
Petrus Wouter van Iersel
Franciscus Wouter Mattheus van Iersel
Walterus Mathijs Joost van Irsel
Nicolaas Cornelis van Reijmelam
Petronella Jan Adriaan Hamels
Antonius Nicolaas van Reijmelam
Adrianus Nicolaas van Reijmelam
Adrianus Adriaan van Reijmelam
Maria Adriaan Marten de Cort
Joanna Wouter van Iersel
Petrus Jan van Loon
Cornelia Servaas Cornelisse
Adrianus Peter Jan van Loon
Jacobus Adriaan Embert van Rijswijck
Petronella Willem Joosten
Wilhelma Jacob van Rijswijck
Joannes Jacobus van Rijswijck
Catharina Jacob van Rijswijck
Elisabeth Gijsbert de Cort
Henricus Jan van den Heuvel
Cornelia Willem Bertens
Wilhelmus Hendrik van den Heuvel
Adrianus Hendrik van den Heuvel
Helena Gijsbert de Cort
Adriana Jacobs
Martinus Gijsbert Marten de Cort
Adriana Jan Verhoeven
Joannes Peter Verhoeven
Joanna Wijnand Jan van Iersel
Wijnandus Jan Verhoeven
Wijnandus Hendrik van Irsel
Anna Adriaan Joost Nauwen
Anna Maria Wijnand van Irsel
Henricus Wijnand van Iersel
Adrianus Wijnand van Irsel
Joanna Wijnand van Iersel
Joannes Wijnand van Eersel
Henricus Adriaan van Iersel
Leonardus Jan Nicolaas Wouter Smits
Cornelia Bartel Jan Raijmakers
Joanna Leonard Smidts
Joannes Leonard Smits
Nicolaas Leonard Smidts
Sara Leonard Smidts
Cornelia Janssen
Nicolaas Adriaan Vermeer
Adrianus Adriaan Vermeer
Helena Adriaan Vermeer
Adrianus Hendrik van Iersel
Lucia Hendrik Daniels
Joannes Adriaan van Eersel
Anna Adriaan van Irsel
Franciscus Adriaan van Irsel
Joannes Adriaan van Irsel
Elisabeth Gerard Teurlings
Antonius Joost Nicolaas van Iersel
Maria Adriaan Gommert de Cort
Petronella Antonis Joost van Iersel
Adrianus Antonis Joost van Iersel
Wilhelma Mattheus Willem Berghmans
Adriana Gerard Teurlinx
Adrianus Arnold van Laarhoven
Margareta
Wilhelma Adriaan van Laarhoven
Arnoldus Adriaan van Laarhoven
Gerardus Peter Teurlinx
Maria Peter Arnold Wijtman van Irsel
Anna Gerard Teurlinx
Petronilla Gerard Teurlinx
Adrianus Jan Vermeer
Joannes Antonis Michiel Roose
Petronilla Peter Priems
Joannes Jan Adriaan Vermeer
Nicolasina Jan Peters
Laurentius Cornelis van den Brekel
Vijverken Gerard Teunissen
Antonius Peter Antonis Jan Francke
Helena Aertse
Nicolaas Peter Nicolaas Verhoeven
Angelina Nicolaas Hendrik Emmen
Petrus Nicolaas Verhoeven
Henricus Nicolaas Verhoeven
Joannes Dirk Appels
Theodorus Embert Dirk Appels
Maria Gerard de Kort
Sebastianus Dirk Appels
Maria Dirk Appels
Antonius Jan Roose
Petrus Jan Roose
Maria Jan Roosen
Adrianus Lambert Bosmans
Embertus Dirk Jan Appels
Gerarda Joannes
Henricus Antonis van de Ven
Nicolaas Antonis van de Ven
Petrus Gerard Wagemakers
Antonius Hendrik van der Ven
Cornelia Nicolaas van de Sande
Maria Antonis van de Ven
Wilhelma Antonis van de Ven
Elisabeth
Nicolaa Jan Bernard Adriaan van Berkel
Adrianus Gerard Teurlinx
Joanna Peter Verhoeven
Adrianus Adriaan Teurlinx
Maria Adriaan Teurlings
Gerardus Adriaan Teurlinx
Joannes Adriaan Teurlinx
Maria Peter Wagemakers
Joannes Peter Wagemaekers
Petronella Adriaan Arnold Marcelisse
Adriaan Eggerig Antonis Verster
Maria Gerard Witlox
Antonius Verster
Gabriele Fouequet de Kresine
Jacobus Antonis Verster
Pieter Antonis Verster
Abraham Antonis Verster
Arnoldus Gerard Witlox
Joannes Gerard Witloxs
Ida Gerard Witlox
Gerardus Jan Jan Laurens Witlox
Joanna Gerard Witlox
Cornelius Peter Arnold Hamers
Franciscus Jan Wagemaekers
Nicolaa Jan Claesse
Joannes Francis Wagemaekers
Arnoldus Francis Wagemakers
Maria Francis Wagemaekers
Elizabeth Peter Arnold Hamers
Henricus Govert Peter Vermeer
Leonardus Jan van der Linden
Catharina
Maria Peter Nicolaas Verhoeven
Maria Cornelis Jacob Otten
Petrus Arnold Hamers
Adriana Peter Arnold Hamers
Wilhelmus Peter Arnold Hamers
Maria Peter Arnold Hamers
Arnoldus Peter Arnold Hamers
Joanna Jan Jan Emmen
Arnoldus Andries Cuijpers
Maria Arnold Jan de Ridder
Joannes Arnold Kuijpers
Maria Arnold Kuijpers
Petronella Arnold Kuijpers
Joanna Arnold Kuijpers
Arnoldus Arnold Kuijpers
Adrianus Jan Slot
Cornelia Peter Vermeer
Hubertus Huibert van Iersel
Joannes Hendrik van de Sloot
Anna Gerard Robben
Joannes Jan Slots
Maria Jan Slaats
Petrus Hendrik Jan van Iersel
Maria Anna Jan Joosten
Anna Maria Peter van Iersel
Joannes Peter van Irsel
Adrianus Peter van Irsel
Petrus Adriaan Versterren
Adrianus Cornelis van Vucht
Gertrudis Arnold Peter van Coensel
Adrianus Adriaan van Vucht
Cornelia Adriaan Vughts
Maria Adriaan van Vught
Henricus Adriaan Vughts
Laurentius Jan (Jan)(Laureijs) Witlox
Joanna Arnold Jan de Ridder
Joannes Laurens Witlox
Cornelius Laurens Witloxs
Adrianus Laurens Witlox
Ida Laurens Witloox
Joannes Peter van der Sterren
Adrianus Peter van der Sterren
Maria Adriaan Gerard Verhoeven
Adrianus Jan Witlocx
Joannes Willem Piggen
Gelder Jacob van Nieuwenhuijsen
Cornelia Arnold Cornelis Peters
Judocus Gelder Nieuwenhuijsen
Adriana Matheus Bergmans
Cornelius Peter Priems
Adrianus Peter Priems
Wilhelmus Jan Huibert Piggen
Joanna Willem Piggen
Joanna Hendrik van Laerhoven
Maria Willem Piggen
Henricus Willem Piggen
Adriana Willem Pigghen
Jacobus Willem Piggen
Joanna Nicolaas Cornelis
Petronella Gerard Robben
Petronella Willem Nicolaas Verhoeven
Cornelius Simon Peter Priems
Adrianus Cornelis Simon Priems
Cornelius Antonis Joost van Iersel
Joannes Cornelis van Irsel
Wilhelmus Cornelis van Irsel
Adrianus Willem Claes
Maria Peter Gerard van der Pas
Mechelina Cornelis Priems
Maria Cornelis Priems
Joanna Cornelis Priems
Antonius Jan Gerard de Kort
Cornelia Cornelis Willems
Antonius Jan Antonis van den Boer
Angelina Adriaan Jan Verhoeven
Elisabeth Antonis van den Boer
Joannes Antonis van den Boer
Joanna Antonis van den Boer
Joanna Antonis van den Boer
Cornelius Antonis van den Boer
Adriana Antonis van den Boer
Anna Antonis van den Boer
Adriana Joost Jan van den Broeck
Cornelia Marcelis van Hees
Adrianus Matheus Berghmans
Matheus Willem Matheus Berghmans
Joannes Marcelis van Hees
Judocus Marcelis van Hees
Anna Marcelis van Hese
Adrianus Andries Woestenborgh
Joannes Jan Andries den Ouden
Adam Cornelis Brocken
Margareta
Maria Adam Brock
Joannes Adam Brock
Andreas Adriaan Woestenburgs
Gertrudis Peter Hendrik Leijten
Maria Adriaan Woestenborgh
Cornelia Adriaan Woestenborgh
Anna Adriaan Woestenburgh
Wilhelma Adriaan Woestenborgh
Adrianus Jan Andries den Ouden
Petronella Arnold Joost Brabants
Maria Jan Andries den Ouden
Segerus Jan Andries den Ouden
Laurentius Adriaan Witlox
Joanna Willems
Adrianus Laurens Adriaan Witlocx
Joanna Laurens Adriaan Witlocx
Maria Laurens Adriaan Witlocx
Wilhelma Laurens Witlox
Catharina Laurens Adriaan Witlocx
Joannes Andries Woestenborgh
Adriana Hendrik Jan Laurens Witlocx
Henricus Jan Adriaan Bertens
Wouter Jan Brekelmans
Joanna Joost Dickens
Adriana Jan Woestenborgh
Justinus Jan Woestenborgh
Joannes Adriaan Bertens
Anna Jan Adriaan Bertens
Adrianus Jan Adriaan Bertens
Margareta Jan Adriaan Bertens
Joannes Jan Adriaan Bertens
Joannes Cornelis Brekelmans
Joanna Bouwens
Franciscus Jan Brekelmans
Joannes Jan Brekelmans
Anna Maria Jan Brekelmans
Adriana Jan Brekelmans
Anna Jan Cornelis van Irsel
Joannes Zeger Schapendonck
Wilhelma Zeger Schapendonck
Anna Maria Jan Steven Span
Joannes Antonis Joost van Iersel
Dijmpna Emmert
Joannes Cornelis Steven Span
Maria Jan Cornelis Steven Span
Cornelius Jan Spannen
Franciscus Jan van Iersel
Gijsbertus Jan van Iersel
Adriana Laurens Adriaan Witlox
Joannes Jan van Irsel
Judoca Jan Mulders
Cornelia Thomas van Beurden
Margareta Gijsbert van Eelis
Martinus Thomas van Beurden
Elisabeth Thomas van Beurden
Thomas Jan van Beurden
Joannes Thomas van Beurden
Elizabeth Jan Henricx
Franciscus Wijnand van Iersel
Henricus Adriaan Verhoeven
Joanna Govert Vermeer
Judocus Adriaan Verhoeven
Godefridus Wijnand van Iersel
Adrianus Adriaan Willem Verhoeven
Justina Hendrik van Son
Anna Adriaan Verhoeven
Joanna Adriaan Verhoeven
Joannes Wijnand van Iersel
Wijnandus Gijsbert van Iersel
Adrianus Wijnand van Iersel
Thomas Wijnand van Iersel
Maria Peter van Strijthoven
Adrianus Peter van Strijthoven
Antonius Arnold Adriaan de Meijer
Arnoldus Adriaan de Meijer
Aldegonda Hendrik Nicolaas Wouters
Adrianus Arnold de Maijer
Joannes Joost van Iersel
Adriana
Maria Joost Nicolaas van Eirsel
Balthazar Adriaan Balthasars
Johannes Jan Ophorst
Govert Jan Ophorst
Wouter Jan Ophorst
Gertrudis Groenendaal
Adrianus Huibert Verhoeven
Joanna Jan Simon Dollick
Helena Adriaan Huibert Verhoeven
Hubertus Adriaan Huibert Verhoeven
Elisabeth Adriaan Verhoeven
Gerardus Adriaan Verhoeven
Maria Cornelis Ariaens
Martinus Joost van de Pas
Maria Joost van de Pas
Adriana Joost van de Pas
Elias Arnold Jan Brekelmans
Adrianus Peter van Strijdhoeven
Joanna Adriaan Janse
Petrus Huibert Verhoeven
Hubertus Peter Verhoeven
Joanna Antonis Colen
Gerardus Antonis Colen
Joannes Antonis Kolen
Wilhelmus Antonis Kolen
Adrianus Peter Verhoeven
Adriana Hendrik de Meijer
Adrianus Peter Verhoeven
Wilhelmus van Eijndhoven
Anna Jan van Engelant
Arnoldus Cornelis Jan Cauwenbergh
Joanna Arnold Kouwenbergh
Adrianus Jan van Engelant
Joanna Ariaens
Elisabeth Adriaan van Rijswijck
Cornelius Arnold Kauwenbergh
Adrianus Arnold Couwenberch
Petrus Arnold Couwenbergh
Wilhelmus Arnold Couwenbergh
Anna Arnold Couwenbergh
Franciscus Arnold Couwenbergh
Wijnandus Nicolaas Jans
Joannes Laurens Verhoeven

Hodanigheid

gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
persoon ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
huisvrouw
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
persoon ouder dan 16
persoon ouder dan 16
persoon ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
persoon ouder dan 16
persoon ouder dan 16
persoon ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
schoonmoeder
huisvrouw
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
schoonmoeder
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
persoon ouder dan 16
huisvrouw
persoon ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
huisvrouw
gezinshoofd
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
inwonend
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
overleden
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
persoon ouder dan 16
persoon ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
persoon ouder dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
inwonend
inwonend
inwonend
gezinshoofd
inwonend
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
inwonend
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
inwonend
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
inwonend
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
uisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
inwonend
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
inwonend
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
huisvrouw
huisvrouw
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
inwonend
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
inwonend
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
inwonend
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
inwonend
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
inwonend
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd

folio

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2v
2v
2v
2v
2v
2v
2v
2v
2v
2v
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
3v
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4v
4v
4v
4v
4v
4v
4v
4v
4v
4v
4v
4v
4v
4v
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
5v
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6v
6v
6v
6v
6v
6v
6v
6v
6v
6v
6v
6v
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7v
7v
7v
7v
7v
7v
7v
7v
7v
7v
7v
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
8v
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9v
9v
9v
9v
9v
9v
9v
9v
9v
9v
9v
9v
9v
9v
9v
9v
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
10v
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11v
11v
11v
11v
11v
11v
11v
11v
11v
11v
11v
11v
11v
11v
11v
11v
11v
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12v
12v
12v
12v
12v
12v
12v
12v
12v
12v
12v
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13v
13v
13v
13v
13v
13v
13v
13v
13v
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14v
14v
14v
14v
14v
14v
14v
14v
14v
14v
14v
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15v
15v
15v
15v
15v
15v
15v
15v
15v
15v
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16v
16v
16v
16v
16v
16v
16v
16v
16v
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17v
17v
17v
17v
17v
17v
17v
17v
17v
17v
17v
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18v
18v
18v
18v
18v
18v
18v
18v
18v
18v
18v
18v
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19v
19v
19v
19v
19v
19v
19v
19v
19v
19v
19v
19v
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20v
20v
20v
20v
20v
20v
20v
20v
20v
20v
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
21v
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22v
22v
22v
22v
22v
22v
22v
22v
22v
22v
22v
22v
22v
22v
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23v
23v
23v
23v
23v
23v
23v
23v
23v
23v
23v
23v
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
24v
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25v
25v
25v
25v
25v
25v
25v
25v
25v
25v
25v
25v
25v
25v
25v
25v
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26v
26v
26v
26v
26v
26v
26v
26v
26v
26v
26v
26v
26v
26v
26v
26v
26v
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27v
27v
27v
27v
27v
27v
27v
27v
27v
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28v
28v
28v
28v
28v
28v
28v
28v
28v
28v
28v
28v
28v
28v
28v
28v
28v
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29v
29v
29v
29v
29v
29v
29v
29v
29v
29v
29v
29v
29v
29v
29v
29v
29v
30
30
30
30
30
30
30
30
30v
30v
30v
30v
30v
30v
30v
30v
30v
30v
30v
30v
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31v
31v
31v
31v
31v
31v
31v
31v
31v
31v
31v
31v
31v
31v
31v
31v
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32v
32v
32v
32v
32v
32v
32v
32v
32v
32v
32v
32v
32v
32v
32v
32v
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33v
33v
33v
33v
33v
33v
33v
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34v
34v
34v
34v
34v
34v
34v
34v
34v
34v
34v
34v
34v
34v
35
35
35
35
35
35
35
35v
35v
35v
35v
35v
35v
35v
35v
35v
35v
35v
35v
35v
35v
35v
36
36
36
36
36
36
36
36
36v
36v
36v
36v
36v
36v
36v
36v
36v
36v
36v
36v
36v
36v
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37v
37v
37v
37v
37v
37v
37v
37v
37v
37v
37v
37v
37v
37v

Op f. 37v-38v staat de volgende tekst:

Soo dat de persoonen boven de sestien jaeren belopen het getal van seven hondert ende tseventigh persoonen
Segge 770 Persoonen

Ende out beneden de sestien jaeren het getal van vier hondert negen entsestigh persoonen
Segge 469 Persoonen

Wij onderges(chreven) Burgem(eesteren) ende setteren van Udenhout verclaren bij desen op den Eede in’tstuck onser bedieningh gedaen, Ende op pene van als mijn eedigen aengesien ende gestraft te werden, het boven staende quohier ofte lijste op rechtelijck ende nae onse beste kennisse ende wetenschap, opgestelt te hebben, sonder dat ijmant wie het oock soude mogen wesen cleijn ofte groot out ofte jong Rijck off arm daer van aff gelaten off sestien jaeren out sijnde voor jonger gebracht, off niet metter daet ende niet om te ontgaen, de betalinge van het hooftgeld vanden publique aelmoessen is levende onder den armen gestelt is.

Aldus opgestelt, ende verclaert bij ons onderges(chreven), Heden den sesden maert xviic ende twee

Dit is het hantmerck van Aert Jans van IJersel
Jan Willems Burchmans
Dit is het hantmerck van Jan Jans van Aelst
Dirck Jansen vanden Broeck
Pauwel Hendricks van Son
Jan Magilen Pieren

f.39:
Volgen de Persoonen die vande publique aelmoessen leven

voornaam, patroniem, achternaam

Petrus Adriaan van Gorcum
Petronella Hendrik Willem Claes
Antonius Peter van Gorcum
Joanna Peter van Gurcum
Petrus Adriaan van de Paz
Matheus Peter van de Pas
Adriana Cornelis Jansen
Joanna Nicolaas Augusto
Joannes Adriaan Gijsbert van Iersel
Adriana Adriaan Teunissen
Petrus Teunissen
Henricus Adriaan van Gorkom
Cornelius Hendrik Adriaan van Gorkom
Joannes Hendrik Adriaan van Gorkom
Adrianus Hendrik van Gorkom
Joannes Jan van Esch
Maria Adriaan van Gorcum
Adriana Jan van Esch
Adrianus Jan van Esch
Maria Jan van Esch
Joannes van Esch
Anna Adriaan Hendrik Meijer
Anna Maria Adriaan Teunissen
Joanna Adriaan van Gorcum
Adrianus Jan Michiel Deckers
Wilhelmus Jan Deckers
Joanna Jan Deckers
Petronella Jan de Lepper
Maria Jan van de Paes
Ida Peter Cornelis de Lepper
Adrianus Joost Smolders
Maria Engelberts
Joannes Peter Cornelis de Lapper
Cornelia Peter van Gorcom
Adriana Jan de Lepper
Joannes Vromans
Maria Adriaan Wouters van Huijckelom
Cornelius Willem Wouter Vouthengel
Maria Adriaan de Jonghe
Catharina Cornelis Fautengels
Joannes Peter van Laerhoven
Adriana Peter van Laerhoven
Helena Willem Geerts
Wilhelma Cornelis Vouthengel
Joannes Cornelis Vouthengel
Adrianus Cornelis Vouthengel
Wilhelmus Cornelis Voutengels
Godefridus Adriaan de Jonghe
Maria Thomas Colijns
Joannes Cornelis Jan Martens
Cornelia Hendrik Gijsbreghs
Joannes Jan Cornelis Martens
Cornelia Jan Cornelis Jan Mertens
Elisabeth Jan Cornelis Jan Martens
Wilhelma Jan Cornelis Jan Martens
Anna Jan Adriaan Jan Emmen
Adrianus Cornelis de Jonghe
Adriana Adriaan de Jonghe
Joannes Adriaan de Jonghe
Antonia Hendrik de Ridder
Cornelius Peter Moonen
Maria Jan Adriaan van Oosterhout
Petrus Cornelis Moonen
Abraham Cornelis Moonen
Joanna
Joannes Wouter van de Plas
Digna Wouter van de Plas
Henricus Jan Laurens Aerts
Adriana Peter Vermeer
Joannes Hendrik Jan Laurens Aerts
Barbara Hendrik Jan Vrijssen
Cornelia Hendrik Jan Laurens Aerts
Maria Cornelis Frijss
Joanna Joost van Doorn
Arnoldus Joost Arnold Hendrik Brabants
Mathias Marten Peter Priems
Maria Jan van Loon
Joanna Matheus Priems
Lambertus Adriaan Bertens
Antonius Michiel Pieren
Michael Adriaan Pieren
Joanna van Aelst
Cornelia
Maria Jan Driessen
Maria Cornelis de Kort
Joanna Cornelis de Cort
Joost Huibert Jans
Aleidis
Wouter Joost Huibert Jans
Adriana Joost Huibert Jans
Wilhelma Huibert Gerard Verhoeven
Hubertus Adriaan Pieren
Adrianus Adriaan Pieren
Adrianus Jan Peter van Loon
Elizabeth Simon Jan Joosten
Henricus Antonis Hendrik van de Ven
Petronella Arnold Adriaan van der Pas
Gerardus Hendrik van de Ven
Maria Hendrik van de Ven
Joannes Hendrik van de Ven
Arnoldus Hendrik van de Ven
Petrus Hendrik van de Ven
Martinus Hendrik van de Ven
Anna
Franciscus Jan van Spaendonck
Joannes Herman van Spaendonck
Cornelia Jan Andries de Jonghe
Joannes Jan van Spaendonk
Hermanus Jan van Spaendonck
Adriana Adriaan Jan van Loon
Joannes Adriaan van Loon
Lucia Adriaan van Loon
Adriana Adriaan van Loon
Michiel Adriaan van Loon

hoedanigheid

gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
inwonend
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
inwonend
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
inwonend
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind ouder dan 16
gezinshoofd
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
gezinshoofd
kind jonger dan 16
gezinshoofd
huisvrouw
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16
kind jonger dan 16

folio

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39v
39v
39v
39v
39v
39v
39v
39v
39v
39v
39v
39v
39v
39v
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40v
40v
40v
40v
40v
40v
40v
40v
40v
40v
40v
40v
40v
40v
40v
40v
40v
40v
40v
40v
40v
40v
40v
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41v
41v
41v
41v
41v
41v
41v
41v
41v
41v
41v
41v
41v
41v
41v
41v
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

f.42:
Soo dat de persoonen out boven de sestien jaeren belopen het getal van seven en vijftigh persoonen
Segge 57 Persoonen
Ende out beneden de sestien jaeren het getal van acht en vijftigh persoonen Segge 58 Persoonen

Wij onderges(chreven) Armm(eesteren) van Oosterwijck ende Udenhout resp(ective) verclaren bij desen op onsen Eedt ende op peene van als mijn eedigen aengesien ende gestraft te werden dat op het vorenstaende quohier ofte lijste niemant voor aen gebracht is dan die metterdaet ende niet om te ontgaen de betalinge van het hooftgelt van de publique aelmoessen is levende. En waer aen soo veel wort uijtgereijckt, als de gelegentheijt der arme casse eenichsints lijden can, sonder dat onder de benaminge van arme, eenige andere luijden gemeent werden, Dan soodainge die voor den opheff van ’t hooftgelt door de armm(eesteren) onderhouden sijn geworden met den verstande nochtans dat ick opnderges(chreven) Leendert Stockvisch onder dese mijne verclaringe maer begrijpen de persoonen van Jan Adriaen Gijsberts van IJerssel van Maria Adriaen Wouters van Huijclum, van Jan Vromans, van Lambert Adriaen Berthens, van wed(uwe) van Lambert Huijbert Piggen, mitsgaders de huijshoudens van Anneke wed(uwe) van Adriaen Theunis Dircken, van Jenneke wed(uwe) van Jan Michiel Deckers, van Adriaen de Jongh, van Jenneke wed(uwe) van Wouter Jans vande Plas, van Jenneke van Aelst, van Jan Hermans van Spaendonck ende van Hendrick Anthonis vande Ven, Ende dat ick onderges(chreven) Laurens Jan Jacobs onder dese mijne verclaringe begrijpen de verdere huijshoudens ende persoonen hier voren onder den armen gestelt, in remissie der waerheijt hebben wij desen onderteeckent op dato als voor

Leendert Stockvis
Freijs Jan Jacobs.

Reageren is niet mogelijk