Register met fundaties ten gunste van de Lambertuskapel in Udenhout

Bron: Algemeen Rijksarchief, eerste afdeling, archief van de Staten-Generaal (inv.nr. 12558.5)

H. Everart Henrix
pr tot Oisterw

pagina 1

Fructus Capellae in Udenhout
vulgo die Cruijstraet nominatur
qu(a)e fundata est anno domine
1474 mensis aprilis die septima

Thomas Janssen voor Goijart Goossenss
opden cauwenberch nu Grietken
sijn dre. all aen den dijstelberch
verschijnende te Lichtmisse ut ..bris
de buscoducis xii lopen rogge

Nu Claes Gijsbertss anno 1596
Nu Goijart Aertss tot Helvoirt
als gebruijckere van het selve
onderpand

Corst Jans alias … tot huijckelem
voir Jan Muts nu Willem van
Gorp viii £ peijments

Lenart Joordens alias Lenart Peter Adriaens
Catharijn Arien Witlox dre voor Gijsken
Joordens voor Joorden Peters voor Margriet Huijben
in Udenhout een lopen r.

Pagina 2

Jan van Boxtel, Peter Cornelis Peter
Gijben Claessoen, voor Neesken Jan
Lemmens (?) huijsv. Opde gruenstraet
verschijnende te Lichtmisse een lopen roggen
Nu Jan Claes Aben alias den dicken
Nu Claesken ende Meriken gesusteren
als kinderen vanden vs. Jan Claes Aban
alias dicken

Gegroot anno 1520 den 16 februarij in
eene deijlinge beginnen(?) Jan ende
Gerit gebruederen Willem Gerit
Vendix alias den peepart voor Jan
Peter Vannis op hoochhoudt verschijnende
te Lichtmis iiii lopen r.

Hiervan een condtbrieff gemaeckt
anno 1587 den 25 junij Scabini
Adriaen Peter Peijnenborchs ende Jan
Gerit …. Nu Erken Willem
Vendix dochtere

Pagina 3

.. erffgenaemen Lambrecht van Heese
in Udenhout bijde Capelle verschijnende
te Lichtmis — vi lopen r.

Jan Aertss bijden creijten molen voir
Anthonis Meeus verschijnende te Lichtmisse
Nunc(?) Jenneken vidua Jois iiii lopen r.

Anno 1582 Henrick Geritss Willems
Cornelis Corneliaen (sic?) Adriaen Jan Wouterss
Alias Knobbarts Jan Eliass voor
Jan Wouters Knobbarts in Udenhout opde
Schoirstraete verschijnende te Lichtmis
ut ..bris de busco sa.. mensuri tradae
de Oisterwijck — ii … roggen

Pagina 4

Anno 1584 Jan Meuss …
Brievinx ab… oleijen(?) voor Willem
Segers de koster tot Gestel nunc (?)
anno 1590 Stijnken relicta Jan Meeuss
verschijnende te Lichtmisse ut …bris
de buscoducis nunc(?) anno 1582
Daniel Jan Bresseren mensure de
Gestel in ibidem tradem… iiii lopen r
Nu Stijnken Jan Meeuss

Gijsbert Henrick Woutersss alias
het span ende Aert de Meijere ut
sekere onderpanden in berckel

Reageren is niet mogelijk